Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

Svenskt Vatten Utveckling 271 avlopp 182 Svenskt Vatten 169 dricksvatten 159 vattenmiljöfrågor 150 vattentjänstföretag 135 miljö 120 kranvatten 96 vatten 94 reningsverk 81 rörnät 46 klimat 38 Dagvatten 23 avloppsslam 19 forskning 19 management 19 lena söderberg 18 Fosfor 17 biogas 17 avloppsvatten 16 slam 16 Revaq 15 avlopp & miljö 15 biogasproduktion 13 Kranvattentävling 12 Avloppsreningsverk 12 avloppsvattenrening 12 avloppshantering 11 östersjön 11 energieffektivisering 11 ledningsnät 11 VA-taxa 10 biofilter 10 läkemedel 10 råvatten 10 VA-kluster Mälardalen 9 silver 9 utveckling 9 dagvattensystem 9 kadmium 9 biologisk avloppsvattenrening 9 modellering 8 hygienisering 8 regn 8 hälsa 8 samverkan 8 kväve 8 nyckeltal 8 återföring av växtnäring och organiskt material 8 tillskottsvatten 7 kretslopp 7 ledningssystem 7 vattenkvalitet 7 VA-teknik Södra 7 VA-system 7 vattenavledning 7 klimatförändringar 7 kväverening 6 anammox 6 ytvatten 6 klimatanpassning 6 benchmarking 6 projektprogram 6 ovidkommande vatten 6 hållbarhet 6 vattenverk 6 rötning 6 mitt vatten 5 vattenskydd 5 patogener 5 tungmetaller 5 riskanalys 5 rejektvatten 5 årsrapport 5 Norovirus 5 mikroorganismer 5 gödsel 5 grön infrastruktur 5 Uppströmsarbete 5 klosettvatten 5 industridoktorander 5 biltvätt 5 Vattenstämman 5 processmodellering och reglering 5 dagvattenhantering 5 lustgas 4 vattenledning 4 kranvattentävlingen 2015 4 virus 4 organisation 4 läkemedelsrester 4 Kranmärkt 4 juridik 4 näringsämnen 4 metan 4 energianvändning 4 matavfall 4 avloppsledning 4 förnyelse 4 cryptosporidium 4 ansvar 4 QMRA 4 processmodellering och reglerteknik 4 Världstoalettdagen 4 utsläpp 4 gödsling 4 livscykelanalys 4 vattenfilmtävling 4 korrosion 4 förbränning 4 avloppssystem 4 dricksvattenkvalitet 4 Mikroplast 4 PFAS 4 badvatten 4 klimatförändring 4 deammonifikation 3 SVU-rapport 3 flaskvatten 3 EU-kommissionen 3 forskningsprogram 3 täthet 3 flödesmätning 3 grundvatten 3 ekonomi 3 Sveriges godaste kranvatten 3 vatten och avlopp 3 infrastruktur 3 fordonsgas 3 sediment 3 Regnintensitet 3 slamspridning 3 föroreningar 3 arbetsmiljö 3 hållbarhetsindex 3 VASS 3 elanvändning 3 spillvatten 3 betong 3 riskbedömning 3 Världsvattendagen 3 nitritation 3 hydraulisk modellering 3 Dagvattenrening 3 dricks 3 distribution 3 recipient 3 beredning 3 Kalmar 3 polyetenrör 3 spårelement 3 taxestatistik 3 Mattias Klum 3 plaströr 3 systemanalys 3 innovation 3 översvämning 3 sportkläder 3 avvattning 3 magsjuka 3 rörnät & klimat 3 växthusgaser 3 dräneringsvatten 3 växthusgas 2 parasiter 2 Europa 2 Brukningsavgift 2 turbiditet 2 klordioxid 2 LCA 2 bsap 2 fou 2 ozon 2 plast 2 arbetsmiljöarbete 2 konstskolor 2 SLU 2 Göteborgs stad 2 vattenförsörjning 2 riskvärdering 2 kvalitet 2 karlstad 2 övergödning 2 källsortering 2 flödesproportionell provtagning 2 spårämnen 2 östersund 2 biofilm 2 aska 2 kvicksilver 2 pfos 2 finansiering 2 konstskola 2 dricksvattensystem 2 klimatpåverkan 2 inventering 2 urea 2 olyckor 2 rotinträngningar 2 hydrolys 2 flödescytometri 2 enskilda avlopp 2 säkerhet 2 molekylärbiologisk analys 2 kommunikation 2 vattenanalys 2 nederbörd 2 emissioner 2 västerås 2 lösta metaller 2 läcksökning 2 ammonium 2 tillit 2 biostabilitet 2 slamaska 2 malmö 2 Lagen om allmänna vattentjänster 2 arbetsskador 2 investeringsnivå 2 organisation och juridik 2 Kommunal VA 2 svavelväte 2 avlopp och miljö 2 avloppsdirektivet 2 livslängd 2 INSTA-CERT 2 tidig varning 2 ammoniakbehandling 2 fulspola 2 betongkonstruktion 2 vattenresan 2 patogen 2 miljöpåverkan 2 riskhantering 2 uppehållstid 2 zoonotisk 2 bakterier 2 certifiering 2 vattnets värde 2 bassänginfiltration 2 omvänd osmos 2 anläggningsavgift 2 överläckage 2 ozonering 2 Organiska ämnen 2 naturligt organiskt material 2 mikroföroreningar 2 VA-lagstiftning 2 fällningsdammar 2 bräddstatistik 2 termofil rötning 2 hydraulisk beräkning 2 bräddning 2 Kretslopp och vatten 2 metanemissioner 2 Ultrafilter 2 dagvattenkvalitet 2 förbehandling 2 god redovisningssed 2 biologisk behandling 2 vattentjänstlagen 2 organisationsformer 2 vismut 2 lagstiftning 2 polyeten 2 vattentjänster 2 stora biltvättarhelgen 2 ekotoxicitet 2 efterrötning 2 upphandling 2 Biogasuppgradering 2 standardisering 2 prioriterade ämnen 2 kväveavskiljning 2 vattenskrubber 2 klosettvattenkvalitet 2 svartvatten 2 cirkulär ekonomi 2 samhällsplanering 2 struvit 2 ultrafiltrering 2 aminskrubber 2 beräkningar 2 flänsförband 2 substrat 2 risk 2 energiförbrukning 2 va-ledningar 2 biocid 2 kolifager 2 kommuner 2 indikatorbakterier 2 desinfektion 2 underhåll 2 kemisk fällning 2 dagvattendammar 2 emissionsmätning 2 förnyelseplanering 2 aktivt kol 2 organiska föreningar 2 åkermark 2 skiktning 2 experiment 2 blandning 2 strömmar 2 källaröversvämning 2 vattenskyddsområde 2 Norrköping 2 eutrofiering 2 luleå 2 buteljerat vatten 2 vattendirektivet 2 himmerfjärden 2 hydrodynamik 2 jönköping 2 återvinning 2 SVU 2 pastörisering 2 beslutsstöd 2 göteborg 2 material 2 jordbruk 2 mälaren 2 giardia 2 förvaltning 2 skog 2 biometan 2 typgodkännande 2 endotoxin 2 tv-inspektion 2 kluster 2 mineralgödsel 2 mikrobiologi 2 taxor 2 investeringar 2 dricksvattenförsörjning 2 VA-avgift 2 avloppsledningsnät 2 ledning 2 miljöbedömning 2 dokumentation 1 oecd 1 rör 1 detektion 1 inskränkning 1 elektronisk tunga 1 marenzelleria 1 ventiler 1 spridning 1 hushåll 1 enzymer 1 driftskostnader 1 flöde 1 managment 1 adsorption 1 databas 1 rötkammare 1 remote field technology 1 teknikprogrammet 1 filtrering 1 skarvar 1 forskning och utveckling 1 klor 1 radar 1 kris 1 bassäng 1 långsiktig planering 1 omvärldsanalys 1 modeller 1 calicivirus 1 stockholms skärgård 1 integritet 1 markbädd 1 25 år 1 bromölla 1 torka 1 affärsrisker 1 föreskrifter 1 standard 1 vattendrag 1 datalagring 1 resiliens 1 interaktion 1 laminering 1 biogödsel 1 kvalitetskontroll 1 partnering 1 metanutvinning 1 provtagning 1 stockholm vatten 1 rötrester 1 krishantering 1 jord 1 csr 1 mat 1 provning 1 vattenburen smitta 1 vägledning 1 tätningar 1 behovsanalys 1 åtgärder 1 rost 1 felträd 1 avgasning 1 diffusion 1 rain garden 1 rättspraxis 1 läckage 1 projekt 1 va-teknik 1 kunskapsportal 1 optimering 1 ultraljud 1 vattentäkt 1 uppföljning 1 kemi 1 IVL 1 redovisning 1 vattentorn 1 certifieringssystem 1 metodik 1 textilier 1 urin 1 vattenmiljö 1 avrinningsområde 1 chemsec 1 sjukvårdsrådgivningen 1 uthålligt samhällsbyggande 1 energi 1 peter stahre 1 växthusgasutsläpp 1 riktlinjer 1 röntgen 1 farliga ämnen 1 smarta nät 1 vattensäkerhetsplan 1 Driftstörning 1 pyrolys 1 konvektivt regn 1 konstutställning 1 blockregn 1 intensitets-varaktighetskurvor 1 återkomsttid 1 kemikalier 1 begravningsplatser 1 produkter 1 riksdagshuset 1 Kommunal 1 utmaningar 1 sommelier 1 trädrötter 1 dagvattenledningar 1 tungmetall 1 geografiska informationssystem 1 avloppsledningar 1 våtmarker 1 påbyggnad 1 växtnäring 1 vattenmätare 1 datalogger 1 miljödata 1 hållbarhetskriterier 1 salmonella 1 måltidsdryck 1 personal 1 EU-domstolen 1 slamavskiljare 1 svets 1 godaste vattnet 1 dammar 1 datainsamling 1 tätskikt 1 ofp 1 emissionsdeklarationen 1 fekalier 1 förfrågningsunderlag 1 standarder 1 anläggningen 1 kommunikationschef 1 radiografi 1 konferens 1 invändig inspektion 1 samarbete 1 pipescanner 1 reningsanläggning 1 jonbyte 1 membranteknik 1 producentansvar 1 kapacitet 1 riskuppfattning 1 calici 1 smittutbrott 1 syrgasbrist 1 bottenfauna 1 resurssnål 1 nanofilter 1 samhällsekonomi 1 belastning 1 klimatmål 1 prioritering 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Ny SVU-rapport: Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk

Ny SVU-rapport: Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk

Nyheter   •   Sep 17, 2020 10:30 CEST

Projektet har analyserat mikroplaster inklusive däckpartiklar i ett antal vatten- och slamflöden − till, inom och från avloppsreningsverk. Rapporten ska hjälpa VA-huvudmännen att ta välgrundade beslut om eventuella åtgärder för att minska mängden mikroplaster till miljön.

Ny SVU-rapport: Dimensioneringstal för vattenförbrukning

Ny SVU-rapport: Dimensioneringstal för vattenförbrukning

Nyheter   •   Sep 15, 2020 14:30 CEST

Projektets huvudsyfte var att kartlägga vattenförbrukningen för olika vattenanvändare samt förbrukningens variation i tiden – och att jämföra detta med dagens riktlinjer för dimensionering av vatten- och spillvattensystem.

SVU-rapport: Typgodkännande av material i kontakt med dricksvatten – hygieniska egenskaper

SVU-rapport: Typgodkännande av material i kontakt med dricksvatten – hygieniska egenskaper

Nyheter   •   Sep 07, 2020 10:30 CEST

I brist på tydliga svenska myndighetskrav arbetar 5T-projektet med att få fram ett tydligt, trovärdigt, transparent och tillämpat system för typgodkännande av material och produkter i kontakt med dricksvatten.

C-rapport: Läkemedel och hormoner i avloppsslam under lagring, kompostering och ammoniakbehandling
C-rapport: VA-Teknik Södra Årsrapport 2019

C-rapport: VA-Teknik Södra Årsrapport 2019

Nyheter   •   Sep 04, 2020 13:30 CEST

VA-teknik Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning. Samarbetet i klustret ska säkerställa att alla delar inom VA-teknikområdet utvecklas parallellt.

C-rapport: Verksamhetsberättelse DRICKS 2019

C-rapport: Verksamhetsberättelse DRICKS 2019

Nyheter   •   Sep 04, 2020 10:20 CEST

Under 2019 tillkom ytterligare en ny medlem till DRICKS när Vätternvatten AB anslöt, och nu samverkar 12 kommunala vattenproducenter inom DRICKS. Under året slutfördes bland annat rapporten ”När vattentillgången brister”, som tillhandahåller information och underlag för hur olika aktörer kan bidra till en bättre vattensituation i områden med vattenbrist.

Ny SVU-rapport: Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

Ny SVU-rapport: Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

Nyheter   •   Aug 11, 2020 11:05 CEST

Rapporten ger en översikt av arbetet som genomförts inom forskningsprojektet Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning (RiBS). Rapporten beskriver den beslutsstödsmodell som har utvecklats och ger exempel på tillämpning. Dessutom beskrivs hur mikrobiologiska risker kan uppskattas och hanteras i olika delar av dricksvattensystemet – i råvatten, beredning och distributionsnät.

Ny SVU-rapport: Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning

Ny SVU-rapport: Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning

Nyheter   •   Aug 06, 2020 11:00 CEST

Rapporten sammanställer kunskap om membranfiltrering för dricksvattenproduktion. Den ska hjälpa dricksvattenproducenterna att förstå hur membranfiltrering fungerar och när det är lämpligt att använda olika filtertyper: mikrofilter, ultrafilter, nanofilter och omvänd osmos.

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2020 09:00 CEST

Var femte år genomförs Kranvattentävlingen och i år gör vi det under oktober månad. Finalen anordnas i Stockholm i november och då korar vi Sveriges godaste kranvatten. Innan dess har deltävlingar genomförts runt om i Sverige. Från Kalix i norr till Bromölla i söder, med sammanlagt tio olika deltävlingar.

Ny SVU-rapport: Processmodellering av avloppsreningsverk – Kunskapsspridning om ett kraftfullt verktyg för drift och design (Avlopp & miljö)
Ny SVU-rapport: Biofilmens funktion och korrelation med dricksvattnets kvalitet (Dricksvatten)

Ny SVU-rapport: Biofilmens funktion och korrelation med dricksvattnets kvalitet (Dricksvatten)

Nyheter   •   Jun 25, 2020 15:35 CEST

Kvarnagårdens vattenverk i Varberg har en ny beredningsprocess för dricksvattenproduktion: ultrafiltrering med fällning. Den har möjliggjort en unik biofilmsstudie i distributionssystemet, en studie som även visar att flödescytometri har den enkelhet och precision som krävs för att effektivt övervaka de mikrobiologiska processerna i ledningsnätet.

Ny SVU-rapport om Simulerade effekter av trög avvattning (Dagvatten)

Ny SVU-rapport om Simulerade effekter av trög avvattning (Dagvatten)

Nyheter   •   Jun 25, 2020 15:08 CEST

Hållbar dagvattenhantering i form av fördröjning av regnvattenflöden – trög avvattning − blir allt vanligare samtidigt som det inte är helt klart vilken effekt som åtgärderna faktiskt ger.

Det kommunala vattnet är fortfarande för billigt
Pressinbjudan till Svenskt Vattens digitala Vattenstämma

Pressinbjudan till Svenskt Vattens digitala Vattenstämma

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 12:53 CEST

Svenskt Vatten erbjuder ett kostnadsfritt webinar onsdagen den 13 maj på förmiddagen (kl. 09.00-11.30). Där lyfter vi bland annat framtida hot som vattenbrist och skyfall. Vidare behandlas olika aspekter på "kemikaliesamhället". Vad krävs framöver för att samhället ska klara av att ta hand om kemikalier och läkemedelsrester som hamnar i avloppen? Kan vi förebygga problemen?

Fultvättar du också din bil?

Fultvättar du också din bil?

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2020 08:20 CEST

​Ett säkert vårtecken för många är när grannarna börja tvätta bilen ute på gatan. Biltvättning som sker på gatan gör din bil ren, samtidigt som mängder av olja, kemikalier och tungmetaller rinner rakt ut i våra känsliga sjöar och vattendrag.

Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 08:39 CEST

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.

Svenskt Vatten har beslutat att ställa in årets Vattenstämma i Kalmar på grund av Coronaviruset

Svenskt Vatten har beslutat att ställa in årets Vattenstämma i Kalmar på grund av Coronaviruset

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 12:55 CET

Vi har under de senaste veckorna avvaktat utvecklingen för att bedöma möjligheten att genomföra stämman. Utifrån gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten väljer vi att inte genomföra en fysisk Vattenstämma i Kalmar.

Fortsatt jordbruksanvändning - Revaq är rätt väg

Fortsatt jordbruksanvändning - Revaq är rätt väg

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2020 10:57 CET

​Den statliga utredningen om Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har nu överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår förbud mot spridning av avloppsslam med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark. Istället för att bidra till klimatutsläpp genom förbränning av slam ska vi utveckla resursanvändningen och lagra kol i marken.

Utvidgat producentansvar krävs för fortsatt rimligt pris på vatten

Utvidgat producentansvar krävs för fortsatt rimligt pris på vatten

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2020 11:12 CET

En Deloitte-studie om tillverkarnas ansvar att förhindra mikroföroreningar från att komma ut i miljön drar slutsatsen att EU redan har tillräcklig lagstiftning för att behålla dricks- och avloppsvattentjänster prismässigt överkomliga för konsumenterna.

SVU-rapport om Framtidens certifiering av plastprodukter för VA – förundersökning

SVU-rapport om Framtidens certifiering av plastprodukter för VA – förundersökning

Nyheter   •   Jan 09, 2020 15:46 CET

Hur ska certifieringen av plastprodukter för VA-branschen se ut i framtiden? Rapporten redovisar en förundersökning. Förslag och slutsatser är författarnas egna och sammanfaller inte nödvändigtvis med Svenskt Vattens ståndpunkter.