Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Ny rapport: efter 40 år av skånskt kretslopp – slamanvändning på åkermark medför inget ökat upptag av metaller i grödan

Ny rapport: efter 40 år av skånskt kretslopp – slamanvändning på åkermark medför inget ökat upptag av metaller i grödan

​Nu släpps en ny rapport om slamtillförsel på åkermark. Den ger en sammanfattning av de samlade resultaten och erfarenheterna från nära 40 års dokumenterade fältförsök. Slamkvaliteten har förbättrats sedan försöken startade på 80-talet. Samtliga metallhalter har minskat mycket. Slamtillförseln har inte haft någon negativ påverkan på växternas upptag av tungmetaller.

Sociala medier

Diklofenak är giftigt för fisk, svårnedbrytbart och överskrider sina gränsvärden. Läkemedlen bör därför receptbeläggas, skriver Svenskt Vatten i UNT idag i samband med IWA Sveriges konferens om läkemedel och dess inverkan på vår vattenmiljö.

I Sverige kan vi bli bättre på att arbeta systematiskt och riskbaserat mot bräddningar från ledningsnät. Svenskt Vatten har länge efterlyst ett samarbete om detta med Naturvårdsverket och länsstyrelser så att föreskrifter, vägledning, kunskaper, myndighetskrav och åtgärdsarbete drar åt samma håll. Samtidigt ligger Sverige långt framme jämfört med andra EU-länder. EU-kommissionen anser att...

Förra veckans konferens Rörnät och klimat på Gothia Towers i Göteborg slog nytt deltagarrekord med totalt ca 480 deltagare. Nu finns dokumentationen från konferensen tillgänglig.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma