Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

svenskt vatten utveckling 206 avlopp 147 Svenskt Vatten 141 dricksvatten 132 vattenmiljöfrågor 115 vattentjänstföretag 102 miljö 95 kranvatten 80 vatten 76 reningsverk 61 rörnät 42 klimat 34 anammox 29 forskning 19 management 18 lena söderberg 18 avloppsslam 17 dagvatten 17 avlopp & miljö 15 biogas 15 avloppsvatten 14 biogasproduktion 13 slam 13 kranvattentävling 12 avloppshantering 11 energieffektivisering 11 östersjön 11 Revaq 10 läkemedel 10 fosfor 10 biologisk avloppsvattenrening 9 ledningsnät 9 VA-kluster Mälardalen 9 avloppsvattenrening 9 dagvattensystem 9 biofilter 9 Avloppsreningsverk 9 VA-taxa 8 hälsa 8 kadmium 8 hygienisering 8 råvatten 8 miljöföroreningar 8 regn 8 utveckling 8 återföring av växtnäring och organiskt material 8 stockholms skärgård 8 VA-system 7 nyckeltal 7 vattenskydd 7 ledningssystem 7 vattenavledning 7 översvämningstyper 7 modellering 7 projektprogram 6 klimatanpassning 6 ovidkommande vatten 6 rötning 6 kväverening 6 benchmarking 6 tillskottsvatten 6 vattenkvalitet 6 klimatförändringar 6 kväve 5 årsrapport 5 Vattenstämman 5 industridoktorander 5 klosettvatten 5 mikroorganismer 5 mitt vatten 5 processmodellering och reglering 5 va-teknik södra 5 kretslopp 5 rejektvatten 5 riskanalys 5 vattenverk 4 processmodellering och reglerteknik 4 grön infrastruktur 4 biltvätt 4 förnyelse 4 tungmetaller 4 norovirus 4 ytvatten 4 läkemedelsrester 4 korrosion 4 patogener 4 livscykelanalys 4 matavfall 4 samverkan 4 cryptosporidium 4 silver 4 kranvattentävlingen 2015 4 avloppsledning 4 organisation 4 gödsling 4 vattenfilmtävling 4 avloppssystem 4 dagvattenhantering 4 metan 4 vattenledning 4 lustgas 4 gödsel 4 badvatten 3 täthet 3 arbetsmiljö 3 nitritation 3 magsjuka 3 Världstoalettdagen 3 energianvändning 3 systemanalys 3 QMRA 3 Dagvattenrening 3 hållbarhetsindex 3 polyetenrör 3 virus 3 rörnät & klimat 3 spårelement 3 distribution 3 juridik 3 elanvändning 3 utsläpp 3 klimatförändring 3 dricks 3 översvämning 3 hållbarhet 3 sediment 3 deammonifikation 3 beredning 3 dräneringsvatten 3 slamspridning 3 Mattias Klum 3 PFAS 3 näringsämnen 3 infrastruktur 3 växthusgaser 3 dricksvattenkvalitet 3 VASS 3 avvattning 3 sveriges godaste kranvatten 3 forskningsprogram 3 fordonsgas 3 arbetsmiljöarbete 2 energiförbrukning 2 övergödning 2 ammoniakbehandling 2 vattenanalys 2 anläggningsavgift 2 konstskola 2 kvicksilver 2 vatten och avlopp 2 va-ledningar 2 aminskrubber 2 plast 2 vattenresan 2 investeringsnivå 2 turbiditet 2 enskilda avlopp 2 överläckage 2 vattnets värde 2 konstskolor 2 parasiter 2 rotinträngningar 2 källsortering 2 kolifager 2 Göteborgs stad 2 miljöbedömning 2 jönköping 2 pfos 2 grundvatten 2 spårämnen 2 ekotoxicitet 2 molekylärbiologisk analys 2 prioriterade ämnen 2 föroreningar 2 emissioner 2 bakterier 2 kemisk fällning 2 Biogasuppgradering 2 himmerfjärden 2 upphandling 2 västerås 2 pastörisering 2 malmö 2 riskhantering 2 beräkningar 2 taxestatistik 2 urea 2 riskvärdering 2 ammonium 2 vattenskrubber 2 inventering 2 eutrofiering 2 indikatorbakterier 2 kluster 2 skiktning 2 uppehållstid 2 standardisering 2 kvalitet 2 kommuner 2 klordioxid 2 uppströmsarbete 2 termofil rötning 2 kommunikation 2 flänsförband 2 fällningsdammar 2 plaströr 2 växthusgas 2 substrat 2 ekonomi 2 ozon 2 klimatpåverkan 2 ansvar 2 aktivt kol 2 riskbedömning 2 desinfektion 2 källaröversvämning 2 skog 2 förnyelseplanering 2 spillvatten 2 innovation 2 vismut 2 recipient 2 lösta metaller 2 regnintensitet 2 experiment 2 strömmar 2 samhällsplanering 2 luleå 2 biometan 2 polyeten 2 flödesproportionell provtagning 2 arbetsskador 2 göteborg 2 bsap 2 giardia 2 efterrötning 2 Norrköping 2 avlopp och miljö 2 ledning 2 miljöpåverkan 2 fou 2 säkerhet 2 åkermark 2 vattentjänstlagen 2 Kretslopp och vatten 2 klosettvattenkvalitet 2 LCA 2 emissionsmätning 2 hydraulisk modellering 2 hydrodynamik 2 endotoxin 2 östersund 2 vattentjänster 2 tv-inspektion 2 vattenskyddsområde 2 olyckor 2 nederbörd 2 mälaren 2 god redovisningssed 2 taxor 2 flödesmätning 2 blandning 2 VA-avgift 2 stora biltvättarhelgen 2 kväveavskiljning 2 vattendirektivet 2 svartvatten 2 karlstad 2 svavelväte 2 kalmar 2 internbelastning av fosfor 1 anaerob behandling 1 måltidsdryck 1 COD-analys 1 enzymer 1 sårbarhet 1 ct-värde 1 va-område 1 radiografi 1 infiltrationsanläggningar 1 reningsanläggningar 1 skarvar 1 biofilm 1 markbädd 1 avvattnat rötslam 1 restaluminium 1 markanalyser 1 syrereglering 1 e. coli 1 marenzelleria 1 gröna tak 1 organisationsformer 1 föreskrifter 1 uthålligt samhällsbyggande 1 hållbarhetsanalys 1 managment 1 omvänd osmos 1 forskningskluster 1 bde-209 1 skolsidor 1 digitalröntgen 1 drift och underhåll 1 metanutvinning 1 enskilda avloppsanläggningar 1 flyktiga fettsyror 1 sorption 1 systemgräns 1 mineralgödsel 1 vattenmyndighet 1 mikroföroreningar 1 avloppsledningsnät 1 optimering 1 molekylärbiologi 1 satsvisa reaktorer 1 SPCR 178 1 utbildning 1 slamhantering 1 bsm 1 uppslutningsmetoder 1 brandövning 1 växtnäring 1 energi 1 rost 1 prioritering 1 klorparaffiner 1 snus 1 prissättning 1 spillvattenförande system 1 vattentaxa 1 mälarens värde 1 avrinningsområde 1 slamvolymindex 1 förstörande 1 skydd 1 multivariat data analys 1 teknikprogrammet 1 Toe-in 1 integritet 1 mra-modellen 1 klustre 1 kodlista 1 Världsvattendagen 1 vattenmätare 1 Kretsloppstävlingen 2016 1 spårämnesanalyser 1 bacteroidales 1 luktavskiljning 1 betande kor 1 sammanklämning 1 metallkoncentration 1 bräddning 1 utmaningar 1 kommunal va-plan 1 dagvattenfilter 1 lakvatten 1 vägledande domar 1 anna linusson 1 sadelgrenar 1 vattenskyddsområden 1 utläckage 1 va-karta 1 dagvattenledningar 1 röntgen 1 havsnivåer 1 skräp 1 barriärverkan 1 jonbyte 1 source finder 1 fulspola 1 kranvattentävlingen 1 ledningsförnyelse 1 mat 1 påbyggnad 1 vattens värde 1 foto 1 modeller 1 våtmarker 1 neurologiska symptom 1 ammoniumreglering 1 urrivningsprovning 1 vattenaspekter 1 hållbara dagvattenlösningar 1 mikrobiologiska risker 1 sensorisk analys 1 vattenmiljö 1 forskning och utveckling 1 ascaris 1 avsättning 1 konflikt 1 diesel detektion 1 flaskvatten 1 100-åriga trender 1 urlakning 1 tryckprovning 1 25 år 1 cod-toc 1 avrapportering 1 översvämningsmodellering 1 vattenburen smitta 1 finansiering 1 elektromuffsvets 1 hydraulisk beräkning 1 sverige 1 patogen 1 plan- och bygglagstiftning 1 blockregn 1 råvattenkvalité 1 tvätthall 1 bebyggelsetyp 1 bensin 1 mikrobiell barriär 1 energiskog 1 mälardalskluster 1 anläggningen 1 fullskaleanläggning 1 uppströmsåtgärder 1 cementmaterial 1 bisfenol a 1 åtgärdskostnader 1 mittvatten 1 kris 1 beräkningsverktyg 1 magtarmsymtom 1 biologisk behandling 1 VA-utbyggnad 1 mikrobiell riskanalys 1 processindikatorer 1 kostnadsjämförelse 1 datormodellering 1 dagvattenkvalitet 1 va-kluster 1 materialbalanser 1 matavfallskvarnar (mak) 1 läcka 1 processtabilitet 1 badvattenkvalitet 1 tillväxt 1 kolstål 1 chironomus riparius 1 avgiftssystem 1 torrsubstans 1 radar 1 zoonotisk 1 mouse 1 status 1 gasdistribution 1 extrema dygnsregn 1 skärmbassänger 1 vattenförslag 1 organiska föreningar 1 fallstudie Käppala 1 högfluorerade ämnen 1 täthetsprovning 1 material 1 INSTA-CERT 1 strandbetande nötkreatur 1 fallstudier 1 avloppsutsläpp 1 latrin 1 ofp 1 klimatmål 1 reningsteknik 1 certifiering 1 multikriteriabedömning 1 salmonella 1 biltvättarhelgen 1 svetsar 1 hälsorisk 1 avancerad rening 1 syrgasbrist 1 fordonsdrift 1 betong 1 humus 1 ultraljud 1 va-bransch 1 vattendrag 1 konsumentprodukter 1 tungmetallupptag 1 täckningsgrad 1 aktörsanalys 1 råvattenkvalitet 1 analys av vattensystem 1 svets 1 patientsäkerhet 1 metanemissioner 1 Bakteriemassa 1 anaerobisk rötning 1 vombsjöns värde 1 slamförtjockning 1 världsvattenveckan 1 havsmiljö 1 dricksvattensystem 1 vav p78 1 genosorb 1 kryogen uppgradering 1 pfoa 1 redovisning 1 samband havsnivå–regn 1 metodik 1 enkät 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Lägsta höjningen av vatten- och avloppstaxorna på över tio år

Lägsta höjningen av vatten- och avloppstaxorna på över tio år

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 10:10 CEST

Ny statistisk från branschorganisationen Svenskt Vatten visar att 2017 är ökningen sammantaget lägre än på över tio år, om än med stora variationer mellan kommunerna.

Rapporten Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp är klar

Rapporten Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp är klar

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 11:54 CEST

Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100%, alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 åren

Pressinbjudan: Efter Harvey’s framfart i Houston, vilka klimatanpassningsutmaningar har vi i Sverige?

Pressinbjudan: Efter Harvey’s framfart i Houston, vilka klimatanpassningsutmaningar har vi i Sverige?

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 14:22 CEST

Tisdag den 5 september 2017 på Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4 i Malmö. Start kl 9.00 (kaffe serveras från kl 8.30) Svenskt Vatten bjuder in till ett heldagsseminarium med fokus på klimatanpassningsutredningens innehåll. Under dagen kommer vi också diskutera de frågor som inte utredningen gav svar på . Media hälsas välkomna!

SVU-rapport om rejektvattenbehandling – en kunskapssammanställning (avlopp och miljö)

SVU-rapport om rejektvattenbehandling – en kunskapssammanställning (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Sep 04, 2017 12:03 CEST

Strängare reningskrav avseende kväve är att vänta vid flera reningsverk i Sverige. Med rejektvattnets höga kvävekoncentration kan separat rening av detta utgöra ett viktigt komplement för den totala kvävereduktion. Denna rapport utgör en kunskapssammanställning med genomgång av en rad olika rejektvattenbehandlingsmetoder.

SVU-rapport om ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling  (avlopp och miljö)

SVU-rapport om ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Sep 01, 2017 12:38 CEST

Behandling av avloppsslam med ammoniak är en billig och effektiv process som ger ett hygieniserat slam med ett kväveinnehåll som kan tas upp av grödorna vid gödsling med slammet. Rapporten sammanställer kunskapsläget och redogör för ett pilotförsök i Uppsala.

SVU-rapport om enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning  (dricksvatten och hälsa)

SVU-rapport om enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning (dricksvatten och hälsa)

Nyheter   •   Aug 08, 2017 13:40 CEST

Traditionell bakterieodling är tidskrävande. Målsättningen med projektet var att undersöka om en teknik för att bestämma bakteriemassa med ett enzym skulle kunna komplettera den vanliga bakteriologiska kontrollen av dricksvatten. Resultaten indikerar att den undersökta metoden kan komplettera bakterieodling när det behövs snabbare svar.

SVU-rapport om kommunikation med konsumenter vid störningar i dricksvattenförsörjningen (dricksvatten och hälsa)

SVU-rapport om kommunikation med konsumenter vid störningar i dricksvattenförsörjningen (dricksvatten och hälsa)

Nyheter   •   Jul 06, 2017 12:00 CEST

I studien undersöks hur informations- och kommunikationsstrategier implementeras i flera kommuner samt hur kedjan händelse-beslut-kommunikation fungerar. Konsumenternas nöjdhet med informationen har undersökts vid normala driftstörningar på ledningsnätet. Rekommendationer till kommuner och dricksvattenproducenter finns beskrivna.

SVU-rapport om sidoströmshydrolys och biologisk fosforavskiljning på svenska avloppsreningsverk  (avlopp och miljö)

SVU-rapport om sidoströmshydrolys och biologisk fosforavskiljning på svenska avloppsreningsverk (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jul 05, 2017 14:27 CEST

Projektet har sammanställt och utvärderat drifterfarenheter från svenska avloppsreningsverk som använder sidoströmshydrolys för biologisk fosforrening och intern produktion av kolkälla. Syftet var att ta fram riktlinjer för dimensionering, drift och uppföljning.

C-SVU-rapport med Dag&Näts Verksamhetsberättelse 2016  (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

C-SVU-rapport med Dag&Näts Verksamhetsberättelse 2016 (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jul 04, 2017 16:11 CEST

Dag&Nät ingår i Svenskt Vatten Utvecklings satsning på högskoleprogram och utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick över Dag&Näts verksamhet 2016.

SVU-rapport om datormodellering av avloppsreningsverk för övergripande hållbarhetsanalys  (avlopp och miljö)

SVU-rapport om datormodellering av avloppsreningsverk för övergripande hållbarhetsanalys (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jul 04, 2017 14:30 CEST

Genom att använda dynamiska modeller och kombinera resultat från årslånga simuleringar av ARV med livscykelanalys kan olika driftstrategier utvecklas och utvärderas utifrån en uppsättning hållbarhetskriterier för att maximera resursutvinning och energieffektivitet samtidigt som vattenkvalitén bibehålls och driftskostnaderna kontrolleras. Metodiken har tillämpats vid en fallstudie av Käppalaverket.

SVU-rapport om källsorterande system för spillvatten och matavfall... (rörnät, klimat, avlopp, miljö, organisation och juridik)

SVU-rapport om källsorterande system för spillvatten och matavfall... (rörnät, klimat, avlopp, miljö, organisation och juridik)

Nyheter   •   Jul 03, 2017 15:58 CEST

Att införa källsorterande system kan vara ett sätt att klara framtidens krav på utsläpp till recipient och kretslopp av växtnäringsämnen. Projektets syfte var att stötta svenska VA-aktörer genom att 1) sammanställa befintliga erfarenheter av källsorterande system, 2) genomföra en ekonomisk analys utifrån kostnader och samhällsnytta, samt 3) belysa centrala planerings- och implementeringsfrågor.

C-SVU-report about the impact of infiltration and inflow on wastewater treatment plants  (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

C-SVU-report about the impact of infiltration and inflow on wastewater treatment plants (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jun 22, 2017 16:25 CEST

Av litteraturstudien framgår att tillskottsvatten är ett problem för drift, ekonomi och reningsresultat för många reningsverk men att kvantifieringen och regleringen varierar. I fallstudien, där 11 svenska reningsverk ingår, var medianflödet 250-500 l/P/d medan 99-percentilen för flödet varierade mellan 500 och 1500 l/P/d mellan reningsverken.

C-SVU-rapport med VA-kluster Mälardalens verksamhetsberättelse 2016  (avlopp och miljö)

C-SVU-rapport med VA-kluster Mälardalens verksamhetsberättelse 2016 (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jun 22, 2017 14:01 CEST

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Rapporten beskriver klustrets verksamhet för 2016.

​Regeringens satsning mot torka välkommen - men otillräcklig

​Regeringens satsning mot torka välkommen - men otillräcklig

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2017 13:42 CEST

Svenskt Vatten anser det viktigt och bra att regeringen uppmärksammar problemet med vattenbrist, även om denna satsning saknar tillräckligt helhetsperspektiv. Behoven av till exempel vattenskyddsområden uppmärksammas inte alls. Många vattentäkter saknar idag tillräckligt skydd och en majoritet av kommunerna har inga reservalternativ att ta till vid kris.

C SVU-rapport om hållbarhetskriterier för biogas – en översyn av data och metoder (avlopp och miljö)

C SVU-rapport om hållbarhetskriterier för biogas – en översyn av data och metoder (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Maj 31, 2017 15:24 CEST

För att biodrivmedel ska få skattereduktion måste deras användning leda till minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen. I rapporten redovisas dagens system för att beräkna utsläppsreduktionen. Dessutom ges förslag på alternativa sätt att räkna som kan vara mer rättvisande för biogas i förhållande till andra biodrivmedel.

Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi runt om i landet

Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi runt om i landet

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 10:03 CEST

I en ny film beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop. En pedagogisk broschyr har också tagits fram med exempel på hur fyra olika kommuner – Stockholm, Växjö, Umeå och Gotland – bidrar till den cirkulära ekonomin i praktiken.

C-SVU-rapport om mera biogas i Växjö genom ny förbehandling (avlopp & Miljö)

C-SVU-rapport om mera biogas i Växjö genom ny förbehandling (avlopp & Miljö)

Nyheter   •   Maj 22, 2017 15:16 CEST

Sundets biogasanläggning i Växjö rötar både slam från avloppsreningsverket och sedan några år också källsorterat matavfall. 2014 installerades en ny förbehandlingsteknik, s.k. termisk hydrolys (Cambi AS). Rapporten beskriver en uppföljning/utvärdering av teknikens betydelse. Utvärderingen utfördes i samarbete mellan Växjö kommun, Cambi AS, SLU och RISE.

Ny SVU-rapport: Beredskapsplanering för skyfall (rörnät & klimat)

Ny SVU-rapport: Beredskapsplanering för skyfall (rörnät & klimat)

Nyheter   •   Maj 19, 2017 10:30 CEST

Denna rapport beskriver hur effekterna av skyfall kan minimeras genom utarbetande av en beredskapsplan. Metoden baseras på en genomförd skyfallskartering i GIS för kartläggning av riskerna, samt en kostnads- nyttoanalys för prioritering av åtgärder. Ett resonemang förs också om fördelning av ansvar mellan olika aktörer.

Ny SVU-rapport: Bakteriella samhällen i dricksvattnets biofilmer (dricksvatten och hälsa)

Ny SVU-rapport: Bakteriella samhällen i dricksvattnets biofilmer (dricksvatten och hälsa)

Nyheter   •   Maj 19, 2017 10:05 CEST

De övergripande målen för projekt är att få en bättre förståelse för ledningssystemets mikrobiella biofilmer och utveckla metoder för att övervaka den mikrobiella vattenkvaliteten. Författare: Katharina Lührig, Teknisk mikrobiologi, Lunds universitet/Sweden Water Research

VA-taxorna behöver fördubblas kommande 20 år

VA-taxorna behöver fördubblas kommande 20 år

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 09:09 CEST

​Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. Idag investeras 12 miljarder årligen, behoven är betydligt högre än så. Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100%, alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 åren.