Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

 • Chef för enheten Vattentjänster
 • el kausipmarin.owdlhlszoka@sdjagvepqnsktvattmflnmahgeden.se
 • 08-506 002 01
 • 072-090 89 81

 • Dricksvattenexpert
 • rdbirxrgkcerji.wmuasallsten@xpsvqjenyrsktvatektealn.zjse
 • 08-506 002 07
 • 0720-801348

 • T.f. verkställande direktör
 • ulf.thysell@svensktvatten.se
 • Pia Svärdinger 08-506 002 18

 • Jurist
 • clara.lidberg@svensktvatten.se
 • 072-050 36 93
 • 08-506 002 23

 • Kommunikationschef
 • Kommunikation
 • dan.loatlsitfgpluhtvbqreolpbwtn@svrpafxkdbixencjqjrfsktvqbwmwevrfetvatmuqdtemnn.pycwse
 • 070-744 17 89

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Press & kommunikation
 • lyfredrik.xddyixvizekdndnthavzgen@svenrmskgvtvrpgqvhattelrn.szse
 • 08-506 002 11
 • 0734-23 13 96
Press, påverkansarbete, omvärldsbevakning, interninformation

 • Kommunikationsstrateg
 • kristina.melander@svensktvatten.se
 • 070-240 88 47
 • 08-506 002 17

 • Utvecklingsledare
 • Svenskt Vatten Utveckling
 • daniel.hellstrom@svensktvatten.se
 • 08-506 002 08
 • 076-836 42 11

 • Avloppsfrågor, miljö och Revaq
 • Avloppsfrågor, miljö och Revaq
 • anders.finnson@svensktvatten.se
 • 08-506 002 02
 • 0708-62 46 97
Avloppsfrågor, miljö och Revaq

 • Senior Adviser
 • Vattenförvaltning, avlopps- och miljöfrågor.
 • peter.sorngard@svensktvatten.se
 • 072-530 74 01
 • 08-506 002 20

 • Chefsjurist
 • Juridik
 • gilbert.nordenswan@svensktvatten.se
 • 08-506 002 03
 • 070-862 84 48

 • Rörnät, CEN-standard, statistik, dagvatten
 • Rörnät, CEN-standard, statistik, dagvatten
 • hans.backman@svensktvatten.se
 • 08-506 002 05
 • 0709-600 710
Rörnät, CEN-standard, statistik, dagvatten