Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

 • Jurist
 • clhxmsvxarlqa.zcpgphuteulindcxgren@svensynktvasdwjlpttxeimeoenizcfnp.se
 • 072-050 36 93

 • Kommunikationschef
 • Kommunikation
 • dan.lofgren@ehrxmtsvqeenccskbctvdxatqcveyqztten.se
 • 070-744 17 89

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikation
 • fredrik.vinthagen@svensktvatten.se
 • 08-506 002 11
 • 0734-23 13 96
Press, påverkansarbete, omvärldsbevakning, interninformation

 • vd
 • jeannaosefrs.linvbcyussoepvsn@svenofskestvatipcgtergn.llagtfinse
 • 070-0912211
 • 08-50600201

 • Projektledare
 • Kommunikation
 • linda.buhlmann@svensktvatten.se
 • 070-790 58 88

 • Civ. ing.
 • Rörnät och klimat
 • anmnddne.adrupot@svensesktelklvacpwwyrtten.scde
 • 0708-62 27 82
 • 08-506 002 04

 • Kommunikationsstrateg
 • kristina.melander@svensktvatten.se
 • 070-240 88 47
 • 08-506 002 17

 • Utvecklingsledare
 • Svenskt Vatten Utveckling
 • mt dozankviel.hellstbxrlnzrom@cbkrdvsvvwivlvenskxttvsnmiqvaqattengn.se
 • 08-506 002 08
 • 076-836 42 11

 • Dricksvattenexpert
 • Dricksvatten
 • yhgisela.holecdzm@svensktvatqggdjqidhktewvrhn.se
 • 08-506 002 07
 • 0727-27 55 71

 • Avloppsfrågor, miljö och Revaq
 • Avloppsfrågor, miljö och Revaq
 • anders.finnson@svensktvatten.se
 • 08-506 002 02
 • 0708-62 46 97
Avloppsfrågor, miljö och Revaq

 • Senior Adviser
 • Vattenförvaltning, avlopps- och miljöfrågor.
 • peter.sorngard@svensktvatten.se
 • 072-530 74 01
 • 08-506 002 20

 • Senior Adviser
 • Managementfrågor
 • magnusyt.monnmtekyliirus@sveuznsktvaritten.se
 • 08-506 002 21
 • 070-862 34 61

 • Senior Adviser
 • Juridik
 • gilbert.nordenswan@svensktvatten.se
 • 08-506 002 03
 • 070-862 84 48

 • Dricksvatten
 • Dricksvatten
 • gullvy.hedenberg@svensktvatten.se
 • 08-506 002 06
 • 0708-62 27 83
Dricksvatten

 • Rörnät, CEN-standard, statistik, dagvatten
 • Rörnät, CEN-standard, statistik, dagvatten
 • nphans.bcbiwhhkyackmanvy@sjoveyrolmmxvddnsktnhacvattlecuen.se
 • 08-506 002 05
 • 0709-600 710
Rörnät, CEN-standard, statistik, dagvatten

 • Utbildningsansvarig
 • Utbildning och rekrytering
 • ulrijbfnka.engvailllet@ssnjevertnsucktvajxtteomfaqen.se
 • 08-50600212
 • 0708-54 15 17
Utbildningsansvarig

 • Kommunikatör
 • Kommunikation, Svenskt Vatten Utveckling
 • apbivimfctrdoria.saflpundgren@svenindtskfdfzxbuxziwotvdyqsatieten.se
 • 08-506 002 16
 • 072-701 16 17