Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hållbarhetsfrågor/CSR

Ny SVU-rapport: Göra rätt, hålla tätt – täthetsprovning av olika tryckrörssystem inom VA (Rörnät & klimat)

Ny SVU-rapport: Göra rätt, hålla tätt – täthetsprovning av olika tryckrörssystem inom VA (Rörnät & klimat)

Täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät är en mycket viktig metod för att kvalitetssäkra att man byggt rätt, minska risken för kostsamma skador och störningar och för att säkra funktionen under lång tid. Svenskt Vatten har via sina publikationer P78 och P79 lagt fast en branchstandard för täthetsprovning av trycksatta rör och markförlagda rörsystem av plast och metalliska material.

Ny SVU-rapport: Digital Manual – digitalisering av driftinstruktioner för VA

Ny SVU-rapport: Digital Manual – digitalisering av driftinstruktioner för VA

Hur ofta används driftinstruktioner och hur tillgängliga är de i det dagliga arbetet vid svenska VA-anläggningar? Går det att utforma driftinstruktioner utifrån användarperspektivet och utnyttja digitala verktyg för att öka tillgängligheten? Genom nära samarbete med kommunala VA-verksamheter och kompetenser inom användarvänlig design, VA-teknik, IT och digitalisering har det tagits fram en modell.

Pressinbjudan: Välkommen till NORDIWA 2023 den 5-7 september i Göteborg

Pressinbjudan: Välkommen till NORDIWA 2023 den 5-7 september i Göteborg

Media hälsas välkommen till NORDIWA 2023 i Göteborg den 5-7 september. Konferensen behandlar bl. a. hur klimatutmaningen ska hanteras och våra samhällen anpassas när skyfallen kommer tätare och blir allt kraftigare? Hur förebyggs kriser och görs försörjningskedjor starkare så att exempelvis kemikaliebrist inte uppstår? Vad händer med EU-kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv?

Pressinbjudan: Välkommen till NORDIWA 2023 den 5-7 september i Göteborg

Pressinbjudan: Välkommen till NORDIWA 2023 den 5-7 september i Göteborg

Pressinbjudan till konferensen NORDIWA 2023 i Göteborg den 5-7 september. Frågor som behandlas är bl. a. hur klimatutmaningen ska hanteras och våra samhällen anpassas när skyfallen kommer tätare och blir allt kraftigare? Hur förebyggs kriser och görs försörjningskedjor starkare så att kemikaliebrist inte uppstår? Konferensen genomförs i fem parallella spår med nästan 200 medverkande talare.

Ny SVU-rapport: MBR-tekniken – utmaningar och möjligheter för svenska avloppsreningsverk. (Avlopp & miljö)

Ny SVU-rapport: MBR-tekniken – utmaningar och möjligheter för svenska avloppsreningsverk. (Avlopp & miljö)

Under nio år (2013–2022) har membranbioreaktorteknik (MBR) för rening av avloppsvatten utvärderats i pilotförsök vid FoU-anläggningen på Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm − inför fullskaleimplementering vid Henriksdals avloppsreningsverk där en av sju fullskalelinjer är i drift sedan 2021. Rapporten sammanfattar erfarenheter, utmaningar och möjligheter med tekniken.

Ny SVU-rapport: Förbehandling av avloppsvatten för effektivt utnyttjande av organiskt material. (Avlopp & miljö)

Ny SVU-rapport: Förbehandling av avloppsvatten för effektivt utnyttjande av organiskt material. (Avlopp & miljö)

Rapporten beskriver en ny process för förbehandling av avloppsvatten, nämligen förfiltrering följd av hydrolys och fermentering av det slam som uppstår. Processen utvärderades med en pilotanläggning för 800 personekvivalenter (pe) under två års drift. Slutsatsen är att tekniken är mogen att implementeras som förbehandling vid kommunal avloppsvattenrening.

Visa mer

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma