Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Ny SVU-rapport: Slamspridning på åkermark – mullhaltens betydelse (Avlopp & miljö)

Ny SVU-rapport: Slamspridning på åkermark – mullhaltens betydelse (Avlopp & miljö)

Ny SVU-rapport: Slamspridning på åkermark. Tillförsel av rötslam till åkermark ger betydande kolinlagring i marken och bidrar därmed till minskade växthusgaser i atmosfären. Rapporten redovisar beräkningar av den betydelse som slamspridning kan ha under olika klimatbetingelser. Den visar också hur mycket kol som har lagrats in i de försök som har bedrivits i Skåne sedan 1981.

Ny SVU-rapport: Vad har hänt med vårt dricksvatten på 30 år? (Dricksvatten & hälsa)

Ny SVU-rapport: Vad har hänt med vårt dricksvatten på 30 år? (Dricksvatten & hälsa)

Vatten som buteljerades under 1990-talet från fem vattenverk i Sverige har jämförts med nytagna prover från samma vattenverk. Forskarna använde fyra olika metoder som visar biologiska effekter av även låga halter kemiska ämnen, metoder som är värdefulla för det fortlöpande arbetet med att säkerställa hög dricksvattenkvalitet. Analysen indikerar att vattenkvaliteten i samtliga fall har förbättrats.

SVU-rapport om Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar (Avlopp & miljö)

SVU-rapport om Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar (Avlopp & miljö)

I landsbygdsområden är det ofta en fördel om avloppssystemen har låga kostnader, litet tillsynsbehov och tål varierande belastning. Markbäddar är exempel på sådana system. Traditionellt sett används naturgrus som filtermaterial i markbäddar, men naturgrus är en ändlig resurs som behövs för vattenförsörjningen. Bergkross är ett möjligt ersättningsmaterial, men behöver undersökas mer.

Ny SVU-rapport: Biologisk förbehandling på ledningsnätet (Rörnät & klimat)

Ny SVU-rapport: Biologisk förbehandling på ledningsnätet (Rörnät & klimat)

Biologisk förbehandling på ledningsnätet kan utnyttjas för produktion av nitrat med två målsättningar, dels för att förebygga svavelvätebildning i stället för att dosera kalciumnitrat, dels för att minska belastningen på det centrala reningsverket genom att denitrifikation möjliggörs på det efterföljande ledningsnätet. Ledningsnätet utnyttjas därmed även som processreaktor.

Visa mer

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma