Gå direkt till innehåll
Ha koll på sommarens vattenläge

Pressmeddelande -

Ha koll på sommarens vattenläge

I delar av Sverige har redan ett 30-tal bevattningsförbud införts. I många andra kommuner är situationen ansträngd och bevattningsförbud övervägs. Varmt väder och hög vattenanvändning kan i förlängningen bli ett problem för vattenförsörjningen i vissa delar av landet.

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att majoriteten av Sveriges kommuner har en god tillgång till vatten och få kommuner är helt beroende av grundvatten för att klara vattenförsörjningen. Så kallad vattenbrist beror ofta på kapacitetsproblem i dricksvattenproduktionen eller i distributionsnätet. I andra fall är det låga nivåer i grundvatten- och/eller ytvattentäkter som ger problem. Det krävs alltså en ökad medvetenhet om en smartare vattenanvändning för att komma tillrätta med dessa problem.

För att underlätta och överblicka den aktuella vattensituationen under sommaren 2021 har Svenskt Vatten tagit initiativ till att ge en samlad bild över läget. Det sker genom en inrapporteringsmöjlighet via webben där de kommunala vattenverken enkelt kan knappa in om man inför bevattningsförbud eller går ut med besparingskampanjer. På så sätt kan Svenskt Vatten delge informationen till allmänhet, media och myndigheter.

Informationen kommer att uppdateras fortlöpande under hela sommaren och finns tillgänglig på Svenskt Vattens webb.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma