Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Återvinning av fosfor från avloppsslam genom samförbränning.

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Återvinning av fosfor från avloppsslam genom samförbränning.

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2021-01
Titel: Återvinning av fosfor från avloppsslam genom samförbränning. Hållfasthet och sammansättning hos askresten.

Författare: Gustav Häggström, Thomas Hannl och Marcus Öhman, Luleå tekniska universitet, Nils Skoglund, Umeå universitet

Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/atervinning-av-fosfor-fran-avloppsslam-genom-samforbranning/  

Sammanfattning: Projektet visar att det vid förbränning av avloppsslam går att separera fosfor från de flesta tungmetaller. Fosfor hittas i de grövre askfraktionerna medan tungmetaller avgår till gasfasen. Genom samförbränning med kaliumrik biomassa, i detta fall vetehalm och solrosfröskal, fick man mer växttillgängliga fosfater än de som bildas vid förbränning av enbart slam. För bästa resultat bör slam och biomassa sammanfogas i pellets, briketter eller granuler.

Sökord: Återvinning, fosfor, avloppsslam, samförbränning

Keywords: Recovery, phosphorus, sewage sludge, co-combustion

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08