Gå direkt till innehåll
Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten
Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten

Pressmeddelande -

Pär Dalhielm invald i ”Vatteneuropas” högsta organ

Den europeiska vattensektorns gemensamma organisation, EurEau, valde vid ett digitalt möte idag ledamöter till den verkställande kommittén.

EurEau representerar nationella leverantörer av vatten- och avloppsvattentjänster från 29 länder, både från den privata och den offentliga sektorn. Organisationen samlar vattenproffs för att komma överens om europeiska vattenindustrins positioner när det gäller hantering av vattenkvalitet, resurseffektivitet och tillgång till vatten för medborgare och företag.

Medlemmar är engagerade i vattenförsörjning och att säkra vattnets kretslopp genom att öka medvetenheten om hot mot vattenmiljön. Den samlade branschen står för den direkta sysselsättningen av cirka 476 000 personer i den 29 medlemsländerna, vilket innebär att den europeiska vattensektorn är ett betydande bidrag till den europeiska ekonomin.

Dr Claudia Castell-Exner omvaldes till EurEau-president för de kommande två åren. Claudia kommer från tyska DVGW, där hon leder teamet för vattenhantering, kvalitet och användning. Hon är också chef för europeisk vattenpolitik.

Den nyvalda verkställande kommittén består i övrigt av:

Alain Gillis (kassör) (Belgaqua, Belgien)
Luigi del Giacco (Utilitalia, Italien)
Klara Ramm, (IGWP, Polen)
Mircea Valentin Macri (ARA, Rumänien)
Iztok Rozman (CCIS -CPU, Slovenien)
Mariano Blanco Orozco (AEAS, Spanien)
Pär Dalhielm (Svenskt Vatten, Sverige)
Stuart Colville (Water UK, Storbritannien)

- EU har en enorm påverkan på vattenpolitiken och hållbarhetsfrågor vilket får en direkt påverkan nationellt och lokalt. Just nu pågår en historisk omformning av EUs vattenpolitik där befintlig lagstiftning omformas de närmsta åren. Vidare finns en stor förändringskraft i EUs Gröna giv (Green Deal). Frågan är om vattenfrågorna haft en hetare position i EU än just nu och de kommande åren. Det känns både hedrande och ansvarsfullt att få bidra i detta skede. Viktigt för Sverige men också våra nordiska grannar och vatteneuropa, säger Pär Dalhielm i en kommentar.

Alla parter tillträder sina nya befattningar från och med den 1 juli 2021.

Läs EurEaus pressmeddelande

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Pär Dalhielm

Pär Dalhielm

Verkställande direktör 08-506 002 04

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma