Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Ny SVU-rapport: Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder (Avlopp & miljö)

Ny SVU-rapport: Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder (Avlopp & miljö)

Flexibla foder är den mest använda metoden för renovering av avloppsledningar i Sverige. Tekniken är ett viktigt inslag för ökad ledningsförnyelse eftersom ledningsnätet börjar bli ålderstiget. Schaktfri ledningsrenovering genom platshärdade flexibla foder är en kostnadseffektiv och miljömässigt fördelaktig metod. Projektet har provat upp till 25 år gamla driftsatta rördelar.

Ny SVU-rapport: Riktlinjer för modellering av trycksatta vatten- och avloppssystem (Avlopp & miljö)

Ny SVU-rapport: Riktlinjer för modellering av trycksatta vatten- och avloppssystem (Avlopp & miljö)

En modell är en förenklad bild av verkligheten. Rapporten ska vara en hjälp för VA-huvudmännen när de beställer eller upphandlar hydrauliska modeller för trycksatta VA-system, och den ska fungera som en handbok för personer som bygger upp och arbetar med modellerna. Syftet är att höja standarden, ge riktlinjer och skapa en gemensam grund för alla som arbetar med hydraulisk modellering.

Ny SVU-rapport om spårning av råvattenursprung i vattentäkter (Dricksvatten)

Ny SVU-rapport om spårning av råvattenursprung i vattentäkter (Dricksvatten)

Rapporten beskriver hur miljöforensik kan tillämpas vid dricksvattentäkter för att spåra ursprunget till vatten och föroreningar. I studien kombinerades screening- och isotopanalyser för att spåra vattenkvalitetsförändringar kopplade till havsvattenintrång och ytvatteninfiltration i vattentäkter. För att underlätta tolkningen av data behöver det också utvecklas ett tolkningsverktyg.

Visa mer

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma