Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Planering för brand- och släckvatten. (Dricksvatten)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Planering för brand- och släckvatten. (Dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 
2021-16
Titel: Planering för brand- och släckvatten. Erfarenheter från några kommuner
Författare: Krister Törneke, Kalle Håkansson, Malin Ljungdahl, Emelie Persson
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Kommunerna behöver utveckla en sammanhållen planering för brand- och släckvattenhantering där brandskydd, miljöskydd och säker dricksvattenförsörjning tillgodoses. Deltagarna i projektet efterlyste en mer strukturerad planering kring brand- och släckvatten med tydligare ansvarsfördelning. Rapporten ger förslag till struktur för en sammanhållen brand- och släckvattenplan.

Sökord: Dricksvatten, brandvatten, släckvatten, brandskydd, miljöskydd, brandpost, planering, VA-plan, handlingsprogram
Keywords: Drinking water, fire water supply, fire water runoff, fire protection, environmental protection, hydrant, planning, action plan

----------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma