Gå direkt till innehåll
Vi slänger 7 000 ton skräp i toaletten varje år

Pressmeddelande -

Vi slänger 7 000 ton skräp i toaletten varje år

Världstoalettdagen, den 19 november, är nu en officiell FN-dag*
Hur skulle ditt liv påverkas om du inte hade tillgång till en toalett? För oss är det en tankelek men för 2,5 miljarder människor är det verklighet. FNs mål om sanitet kommer att missas med en halv
miljard människor, fortfarande 2015 kommer nästan 1 av 3 av alla människor i världen att sakna tillgång till toaletter**. I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi tar inte hand om vårt vatten. Istället spolar vi ner 7 000 ton skräp (utöver det även kemikalier)
varje år***. Det innebär att varje person i snitt slänger cirka 1 kg våtservetter, tamponger, kondomer, tops etc i toaletten per år. En del tar även i lite extra och spolar ner större saker som mobiltelefoner, leksaker, smycken och dildos. Den bästa hyllningen du kan ge din toalett är att alltid använda papperskorgen istället för att spola ner skräpet.

Vill du besöka ditt lokala avloppsreningsverk för mer information om skräp som har
spolats ner i din kommun eller ta bilder?
Kontakta Kristina Melander, projektledare Mitt
Vatten, Svenskt Vatten, tel: 070-240 88 47, e-post: kristina.melander@svensktvatten.se.

www.svensktvatten.se/mittvatten kan du lära dig mer om vårt vatten och
hur vi tillsammans kan ta hand om det.

Foto: NSVA, fotograf: Timo Julku.

* http://www.mynewsdesk.com/se/wateraidsverige/news/fn-lyfter-vaerldstoalettdagen-63825

** http://www.wssinfo.org/

*** Insamlingsstatisk för Stockholms Kommun har använts som underlag. Befolkningsstatistik Q2 2013 SCB.

Exempel på organisationer som arbetar för att fler ska få tillgång till rent vatten och toaletter:

WaterAid www.wateraid.se och se kampanjen www.ilovetoa.se
Toaletter utan gränser www.toaletterutangränser.se
Unicef www.unicef.se
WTO
www.worldtoiletday.org/wto


Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma