Gå direkt till innehåll
Verktyget ”hållbarhetsindex” ger VA-branschen tydliga signaler om utmaningarna!

Pressmeddelande -

Verktyget ”hållbarhetsindex” ger VA-branschen tydliga signaler om utmaningarna!

Svenskt Vatten har idag publicerat rapporten om hållbarhetsindex­undersökningen 2015 för kommunala vatten och avloppstjänster.

- Årets resultat visar på att hållbarhetsindex sätter igång ett förbättringsarbete, bland annat genom att lyfta fram långsiktiga aspekter. Flera positiva trender är tydliga. Inte minst är det glädjande att allt fler kommuner säkerställer hälsomässigt säkert vatten på sikt genom barriärskydd. Det är också tydligt att deltagande i hållbarhetsindex förbättrar dialogen mellan verksamhet och kommunens politiska beslutsfattare, säger Anna Linusson, vd hos Svenskt Vatten.

Antalet kommuner som använder verktyget hållbarhetsindex för att utveckla vatten- och avloppsverksamheten ökar, 124 stycken deltog i årets undersökning. Verktyget är framtaget för förbättringsarbete över 5-10 år, men flera kommuner kan visa på förbättringar redan andra året. Resultatet visar att status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är relativt god idag, men att det krävs förbättrade åtgärdsplaner och ökade investeringar för att säkerställa säkert dricksvatten och god hantering av avloppsvatten även i framtiden.

– Till exempel har kommuner som inte klarat grönt (bra) för hälsomässigt säkert vatten, leveranssäkerhet samt klimatanpassning och översvämningssäkerhet inte problem med dagens status. De måste dock vidta åtgärder för att säkra dessa aspekter långsiktigt, säger Magnus Montelius som är ansvarig för utvecklingen av hållbarhetsindex (HBI) hos Svenskt Vatten.

– Parametern personalresurser och kompetens visar på ett liknande mönster. Kompetens och personalresurser är goda i de flesta kategorier som kan hänföras till drift, men resurserna är mer bristfälliga för långsiktigt strategiskt arbete. Här krävs en förstärkning ute i kommunerna.

– Den största utmaningen ligger i att upprätthålla och förbättra anläggningens status. Denna parameter har flest röda resultat och att vända dessa kommer att kräva ökade resurser, avslutar Magnus Montelius.

Svenskt Vatten har, i nära samarbete med sina medlemmar, tagit fram verktyget håll­barhetsindex. Syftet är att ge de kommunala VA-organisationerna ett verktyg att analysera och förbättra sin verksamhet. Underlaget underlättar dialogen mellan verksamhetsansvariga och kom­munens politiska beslutsfattare i diskussioner kring förbättringar, prioriteringar och investeringar. Hållbarhetsindex utgår ifrån 14 parametrar. Resultatet presenteras i ett färgindex där grönt står för (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste åtgärdas).

Bilaga: Resultatrapport för hållbarhetsindex 2015

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96