Följ Svenskt Vatten AB

Vattenfilmtävlingen – Sveriges största filmtävling!

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2009 12:04 CEST

Svenskt Vatten arrangerar i höst "Vattenfilmtävlingen" där alla elever i nian och gymnasiet bjuds in för att delta. Tävlingsuppgiften är att skapa en egen informationsfilm om hur viktigt rent vatten är för människor och samhälle, och via filmen påverka ungdomar att välja vattenbranschen som karriärväg. Tävlingen pågår via hemsidan www.vattenfilm.se under hösten med en prissumma på 30 000 kr och final i Stockholm.

Rent vatten är världens viktigaste råvara. Samtidigt råder det brist på människor inom branschen för dricks- och avloppsvatten i Sverige. Framtiden bjuder på stora pensionsavgångar, vilket i sin tur innebär stora möjligheter för dem som vill jobba inom vatten- och avloppsbranschen.
Bakom "Vattenfilmtävlingen" står Svenskt Vatten. Vi är branschorganisation för landets alla kommunala vatten- och reningsverk. Syftet med tävlingen är förstås att försöka skapa mer uppmärksamhet kring vattenbranschen under roligare former än vad en vanlig informationskampanj skulle göra. Filmen kan göras individuellt, tillsammans med kompisar eller klassvis. Vi har skapat en hemsida för tävlingen där alla regler, information och filmer kan ses - besök gärna www.vattenfilm.se

För ytterligare information:

Lena Söderberg, VD Svenskt Vatten, 08-506 002 01, 0706-22 78 46,
lena.soderberg@svensktvatten.se

Ulrika Engvall, utbildnings- och rekryteringsansvarig hos Svenskt Vatten 08-506002 12, 0702-54 15 17
ulrika.engvall@svensktvatten.se

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.