Gå direkt till innehåll
Vatten-priset till Anders Finnson

Pressmeddelande -

Vatten-priset till Anders Finnson

Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson har tilldelats Föreningen Vattens VATTEN-pris för år 2021. Priset delas ut till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etc. på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården.

Prismotiveringen lyder: ”Anders Finnson har under lång tid varit pådrivande för att få bort oönskade kemikalier från både vattnets och växtnäringens kretslopp. Anders stora engagemang för uppstömsarbete har inte undgått någon i branschen. Han är en profil inom området i Sverige, men har också arbetat för utveckling och förändring på europeisk nivå, bland annat genom sitt engagemang i EurEau (European Water Companies Association).

Anders har en fantastisk förmåga att på ett tydligt och pedagogiskt sätt nå fram med sitt budskap till olika samhällsaktörer som alla behöver bidra för att ändring och förbättring ska kunna ske”

Som många känner till har Anders Finnson under sin tid hos Svenskt Vatten huvudsakligen arbetat med olika miljö- och avloppsfrågor. Anders var med och startade Revaq-projektet redan 2008. Revaq har under åren blivit ett framgångsrikt certifieringssystem för landets reningsverk för att få kontroll på och fasa ut farliga ämnen i avloppsvattnet samt att skapa fungerande och säkra kretslopp av mull och näringsämnen. Dess viktigaste funktion har på många sätt kommit att handla om ett omfattande uppströmsarbete. Genom åren har det blivit många rapporter och tillhörande massmediala utspel om allt från PFAS, kadmium, triclosan, silver och nu senast diklofenak.

-Jag är väldigt hedrad över att få detta pris och ser det som att det är många som delar min och Svenskt Vattens uppfattning om att det är viktigt att vi arbetar vidare för att avgifta samhället så att vi kan få en hållbar cirkulär ekonomi i samhället. Det här är verkligen ett så stort lagarbete, jag vill därför rikta ett stort tack till mina kollegor på Svenskt Vatten, till våra medlemmar och till alla andra som jag haft förmånen att jobba nära med genom åren, säger Anders Finnson.

Priset utgörs av ett hedersdiplom och ett pris på 40 000 kronor som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, SWECO AB och Xylem.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Anders Finnson

Anders Finnson

Senior environmental adviser EU-samordning, avlopp, miljö- och kemikaliearbete + 46 708 624 697

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma