Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tre nya projekt får stöd av Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling har vid sitt aprilmöte beviljat stöd till följande projekt:

  • Arbetsmiljöverktyg för kommunala VA-verk, Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.
    Kunskap om arbetsmiljön i reningsverk ska sammanställas och kunskapsluckorna ska identifieras. Baserat på befintlig kunskap ska en webbplats projekteras. Webbplatsen ska utgöra en kunskapsplattform och ett stöd för arbetsmiljöarbetet i reningsverk för chefer, arbetsledare, reningsverksarbetare, skyddsombud och företagshälsovård. SVU stödjer projektet med 450 000 kr.
  • Undersökningsmetoder för att hitta källor till tillskottsvatten, Ulf Lundblad, Sweco Environment.
    Inventering och utvärdering av olika undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten. Undersökningsmetoderna utvärderas med hjälp aven särskild utvärderingsmall som ger klarhet i metodernas styrka och svagheter, tidsåtgång, kostnader för eventuell utrustning samt de åtgärdsmöjligheter som finns.  SVU stödjer projektet med 300 000 kr.
  • Modellering av lustgasemissioner från SBR och anammox för rejektvattenbehandling, Ulf Jeppsson, Lunds Tekniska Högskola.
    Projektet ska ge bättre kunskap om lustgas från SBR- och Anammoxprocesser för rejektvattenbehandling genom datormodellering ochvalidering av modellerna mot mätningar i svenska anläggningar. SVU stödjer projektet med 495 200 kr.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96