Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2010-13: Utbrott av calicivirus i Lilla Edet – händelseförlopp och lärdomar (dricksvatten)

Pressmeddelande -

SVU-rapport 2010-13: Utbrott av calicivirus i Lilla Edet – händelseförlopp och lärdomar (dricksvatten)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2010-13
Titel: Utbrott av calicivirus i Lilla Edet – händelseförlopp och lärdomar
Författare: Annika Ekvall, Lilla Edets kommun
Område:
 Dricksvatten

Sammandrag: En beskrivning av smittutbrottet i Lilla Edet 2008. Händelseförloppet beskrivs, liksom vilka åtgärder som vidtagits. Dessutom finns ett antal slutsatser som kan vara till hjälp för andra som råkar ut för liknande händelser.   

Sammanfattning: Lilla Edets kommun ligger vid Göta älv, mellan Göteborg och Trollhättan. Kommunens landareal uppgår till 318 km2. Vid utgången av år 2008 bodde 12 931 invånare i kommunen.

Den 11 september 2008 larmades Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen av Lilla Edets vårdcentral om ett misstänkt utbrott av magsjuka. En epidemiledningsgrupp skapades redan samma dag bestående av representanter för Lilla Edets kommun, Vårdcentralen och Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Efter en kort tid kopplades även Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket, Länsveterinären, VAKA samt ett par laboratorier in.

Redan tidigt stod det klart att de provtagna patienterna drabbats av calicivirus, som är det virus som orsakar så kallad vinterkräksjuka. Tänkbara källor kan vara personsmitta, vatten eller något annat livsmedel. I detta fall hittades inget som stöder att livsmedel från någon restaurang, affär eller liknande skulle vara smittkällan. Flera faktorer antydde däremot en vattenburen smitta. Personsmitta kan alltid förekomma, men har troligen inte varit av så stor betydelse i detta utbrott eftersom de flesta insjuknat samtidigt.

Eftersom det kommunala dricksvattnet var en potentiell smittkälla vidtogs omedelbart åtgärder. En rekommendation till alla kommuninnevånare med kommunalt vatten att koka sitt kranvatten utfärdades redan första dagen och åtgärder vidtogs såsom urspolning av ledningsnätet och extra klorering. Omfattande provtagning utfördes också.

En enkät utsänd till ca 1 200 personer indikerar att minst 2 400 invånare insjuknat. Inga driftstörningar eller andra anmärkningsvärda händelser har förevarit i vattenverket i Lilla Edet, men vattenkvaliteten i Göta älv var dålig vid tiden strax före smittutbrottet.

På grundval av resultaten från ett flertal laboratorieprover och vidtagna åtgärder på vattenledningsnätet kunde kokningsrekommendationen hävas efter 16 dagar, den 27 september. Inga nya fall registrerades efter detta, varför epidemiledningsgruppen kunde upplösas den 30 september.

Händelsen var en stor påfrestning för kommunen. Mediaintresset var stort och i en liten kommun är möjligheten att fördela arbetsbördorna små, vilket resulterar i stor press på enskilda personer. I stort sett klarade dock kommunen detta bra och vi drog en del lärdomar som gör oss bättre rustade för nästa kris, när och hur den än kommer.

I skrivande stund pågår fortfarande ett efterarbete, bland annat om hur smittämnet hamnat i Göta älv, hur liknande händelser kan hanteras ännu bättre i framtiden och, framför allt, hur framtida risker för liknande händelsen kan minimeras.

Sökord: Calici, magsjuka, vatten, smittutbrott, kris
Keywords: Calici, gastroenteritis, water, outbreak, crisis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2010-13.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96