Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2010-10: Benchmarking och nyckeltal vid avloppsreningsverk (ekonomi & organisation, avlopp)

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 09:30 CEST

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2010-10
Titel:
Benchmarking och nyckeltal vid avloppsreningsverk
Författare:
Peter Balmér, VA-strategi
Område:
Ekonomi & organisation, avlopp

Sammandrag: Rapporten beskriver begreppen benchmarking och nyckeltal och ger en internationell översikt av användning av benchmarking vid reningsverk. Rapporterade nyckeltal för energiförbrukning finns sammanställda.

Sammanfattning: Benchmarking av VA-verksamheter tilldrar sig allt större intresse internationellt. I Sverige har Svenskt Vatten utvecklat VASS-systemet som ett verktyg för benchmarking. Svenskt Vatten planerar att utveckla VASS-systemet så att det kan användas för bred benchmarking av avloppsreningsverk. Som ett led i detta arbete har denna översikt av benchmarking och nyckeltal vid avloppsreningsverk utarbetats.

Rapporten består av tre huvuddelar; först introduceras och diskuteras begreppen nyckeltal och benchmarking, Sedan följer en översikt av hur benchmarking och nyckeltal används internationellt och slutligen ges en mer detaljerad beskrivning av benchmarking av energiförbrukning vid avloppsreningsverk med exempel från andra europeiska länder.

Det är främst i Tyskland, Österrike och Schweiz som det finns utarbetade system för benchmarking av avloppsreningsverk. De nyckeltal som rapporteras ligger i allmänhet på en överordnad nivå. De detaljerade resultaten från benchmarkingen delges då normalt enbart deltagarna. I Österrike publiceras dock årligen en rapport där kostnader och energiförbrukning redovisas för olika storlekar på reningsverk och fördelat på reningsverkets olika delar. För energianvändning i reningsverk har omfattande studier gjorts i flera länder. I rapporten är resultaten från dessa studier sammanställda tillsammans med de energiförbrukningsnivåer som det bedöms möjligt att uppnå. Jämförs de genomsnittliga siffrorna för energiförbrukning vid svenska avloppsreningsverk med de som rapporterats från andra länder förefaller det som att svenska verken i genomsnitt har en klart högre el-energiförbrukning och att det således borde finnas en icke obetydlig förbättringspotential.

Sökord: Benchmarking, Nyckeltal, Resursförbrukning, Energiförbrukning, Avloppsreningsverk
Keywords: Benchmarking, Performance Indicators, Resource consumption, Energy consumption, Wastewater treatment plants, WWTP

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2010-10.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2007-13          Värdering av vatten- och avloppsledningsnät
2000-8            Nyckeltal inom VA  – en introduktion
1993-15          Kostnader för drift av avloppsreningsverk
B 2004-101     Performance assessment of water and wastewater services – survey of best practice

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.