Gå direkt till innehåll
Svenskt Vattens VD går till SGU

Pressmeddelande -

Svenskt Vattens VD går till SGU

Svenskt Vattens VD, Lena Söderberg, har idag utsetts till ny generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning, SGU. Hon tillträder den nya tjänsten i januari 2014.

Lena Söderberg har arbetat som VD hos Svenskt Vatten sedan 2009, efter att ha varit koncernchef vid KRAV.

Under Lena Söderbergs ledning har Svenskt Vatten nått stor framgång med att arbeta fram en verksamhetsstrategi med tydliga fokusområden och huvudbudskap som legat till grund för att få till stånd ett antal viktiga utredningar och initiativ för branschen. Exempel på detta är dricksvattenutredningen, ”En trygg dricksvattenförsörjning” liksom utredningen ”En sammanhållen och
hållbar vattenpolitik”. Arbetet med dessa utredningar kommer att genomsyra verksamheten de närmaste åren.  

- Jag ser det som en framgång för Svenskt Vatten att vår VD blivit utsedd av regeringen till generaldirektör för SGU. Samtidigt så förlorar Svenskt Vatten en stark profil, som synliggjort vattenfrågorna under de senaste åren, säger Agneta Granberg, ordförande i Svenskt Vatten.

- Det är ett spännande uppdrag med många anknytningar till vattentjänsterna, främst vad gäller grundvatten och klimatanpassning.

- Styrelsen behöver nu snarast arbeta fram en kravprofil för en ny VD och sätta igång rekryteringsarbetet, avslutar Agneta Granberg.

För ytterligare information:

Agneta Granberg, ordförande i Svenskt Vatten

0705-49 42 43


Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96