Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Vatten välkomnar ny slamförordning

Efter flera år av väntan har nu Naturvårdsverket presenterat det efterlängtade förslaget till ny förordning för användning av slam inom jord- och skogsbruk samt anläggningsjord. Naturvårdsverkets nya förslag bygger på Riksdagens miljömål om återföring av fosfor från avlopp samt de forskningsrön om slamanvändning , hälsa och miljö som nyligen presenterats inom EU och i Norge.

- Vi tycker att slamförordningen är ett bra steg mot att få en mer hållbar slamanvändning. Nu gäller det att de tuffare kraven när det gäller kadmium och silver i slam snabbt följs upp av åtgärder vid källan och att regeringen förbjuder användningen av kadmium i konstnärsfärger samt att silver inte längre tillåts som bakteriedödande medel i kläder, säger Lena Söderberg, vd på Svenskt Vatten

Svenskt Vatten har tillsammans med LRF, Lantmännen, och Svensk Dagligvaruhandel tagit fram ett certifieringssystem, REVAQ, som på de flesta punkter går längre än den nuvarande slamförordningen.

- På de flesta områden ställer REVAQ fortfarande mer långtgående krav än det nya förslaget, men det hör till sakens natur att frivilliga överenskommelser har möjlighet att vara mer långtgående när det gäller exempelvis det ständiga förbättringsarbetet. Den nya slamförordningen är viktig eftersom den ger en signal från myndigheterna om var den nya basnivån bör ligga för kvaliteten på slammet.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattens vision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.


Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96