Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Vatten stödjer nytt forskningskluster i Mälardalen

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) har beslutat att stödja ett nybildat forskningskluster i Mälardalen med 6,35 miljoner kronor över tre år. Det är forskning och utbildning inom vatten och avlopp (VA) som ska stärkas genom bildandet av ett kompetensstarkt VA-kluster i regionen.

Utmaningarna är många för att i framtiden uppnå ett uthålligt användande av våra naturresurser, och här spelar avloppshantering och kretsloppsanpassad avloppsvattenrening en viktig roll.
- Det här är ett fantastiskt exempel på när VA-verk tillsammans med högskolor och universitet aktivt satsar på forskning och utveckling, säger Svenskt Vattens vd Lena Söderberg.
Samverkan inom VA-klustret ger både bredd och spetskompetens för att effektivisera hela avloppsreningsprocessen. Flera avloppsreningsverk i regionen kommer att delta i samarbetet, vilket gör att forskningsresultat snabbt kan omsättas i verkligheten.
Viktiga frågeställningar kommer vara energieffektivisering, ökat resursutnyttjande och en hållbar återföring av växtnäring till åkermark.
VA-klustret kommer även att samverka inom utbildningsfrågor. Målsättningen är att ta fram VA-utbildningar i toppklass och lyfta fram VA som ett viktigt och intressant ämne med många samhälls- och miljötillämpningar.

- Det nya Mälardalsklustret ger unika möjligheter till en kraftsamling inom VA-området, säger ordförande för klustergruppen professor Bengt Carlsson vid Uppsala universitet. Vi samlar kompetens från VA-organisationer i Mälardalen, forskningsinstitut och högskolor.

I klustret ingår forskare från KTH, Lunds Tekniska Högskola, Mälardalens högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Även IVL Svenska miljöinstitutet och ett antal kommunala VA-organisationer i regionen ingår i klustret. Inom en snar framtid kommer klustret att expandera och bjuda in företag i VA-branschen att delta. Klustrets kärnverksamhet finansieras av Svenskt Vatten Utveckling.

För ytterligare information

Lena Söderberg, vd Svenskt Vatten, 08-506 002 01, 0706-22 78 46, lena.soderberg@svensktvatten.se

Daniel Hellström, Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling, 08-506 002 08, 076-836 42 11
daniel.hellstrom@svensktvatten.se

Bengt Carlsson, Uppsala universitet, tel 018-4713119
bc@it.uu.se

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är branschens egna FoU-program om kommunal VA-teknik. Verksamheten är till övervägande del inriktad mot tillämpad forskning och utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96