Gå direkt till innehåll
Svenskt Vatten arbetar för snabbare utfasning av farliga ämnen från vattnets kretslopp.

Pressmeddelande -

Svenskt Vatten arbetar för snabbare utfasning av farliga ämnen från vattnets kretslopp.

Bättre produkter och utfasning av farliga kemikalier bidrar till att hushållen kan minska sina utsläpp till reningsverken och miljön. Svenskt Vatten stödjer därför miljöorganisationen ChemSec’s arbete med att lista farliga kemikalier som EU behöver reglera. Deras europeiska SIN-lista har vunnit erkännande som ett viktigt verktyg som driver innovationen av nya varor
och produkter framåt.

På ChemSec’s konferens i Bryssel idag diskuteras hur företag kan undvika att ersätta farliga kemikalier med sådana som också är farliga. Det är nödvändigt att klara av om utsläppen av farliga ämnen till våra vatten ska minska.

Sverige behöver minska mängden oönskade ämnen som idag kommer till reningsverken och vattnets kretslopp, det är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Farliga kemikalier måste fasas ut direkt vid källan, d.v.s. i hushållens varor, i industrier och från trafiken. Därför stödjer vi användningen av SIN-list fullt ut säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten

Den nya listan är mer användarvänlig och överblickbar. Den driver på EU:s kemikaliearbete.

– Framtidens produktutveckling handlar om att undvika de mest hälso- och miljöskadliga kemikalierna, det är den riktning som EU:s kemikalielagstiftning REACH tar, och även de företag som ligger i framkant. Dagens uppdatering av SIN-listan handlar om just detta, om hållbar innovation och att underlätta för att ta fram långsiktigt hållbara produkter, säger Anne-Sofie Andersson, kanslichef på ChemSec.

Politiker, forskare, företag och finansiella investerare kommer under dagen att dela med sig av sin syn på hur kemikalielagstiftning kan främja innovation och hur ohållbar substitution kan undvikas.

För mer information, kontakta:

Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten, anders.finnson@svensktvatten.se 0708 624 697

Anne-Sofie Andersson, kanslichef ChemSec, annesofie.andersson@chemsec.org , 0730 416 622

ChemSec – organisationen bakom SIN-listan är en ideell miljöorganisation som arbetar för
en giftfri värld. läs mer på www.chemsec.org.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96