Gå direkt till innehåll
Svensk vald till ny ordförande i den europeiska samarbetsorganisationen för vattenfrågor

Pressmeddelande -

Svensk vald till ny ordförande i den europeiska samarbetsorganisationen för vattenfrågor

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm har valts till ordförande för den europeiska federationen för vattentjänstverksamheter, EurEau. Det är första gången som en representant från Sverige fått detta förtroende.

EurEau representerar 37 nationella branschorganisationer från 32 länder över hela Europa. Organisationen har både offentliga och privata medlemmar. Inom organisationen behandlas många av de viktiga vattenfrågorna ur ett europeiskt perspektiv så som tillgången på vatten, kvalitetsfrågor och resurseffektivitet. Tillsammans har organisationens medlemmar ca 470 000 anställda och utgör därmed ett betydande bidrag till den europeiska ekonomin.

- EurEau har ett högt anseende inom EU´s institutioner. Vi är i allra högsta grad en relevant och kompetent partner för EU och dess medlemsländer i strävan mot hållbar mer resurseffektiv samhällsutveckling, säger Pär Dalhielm.

- EU:s ”Green Deal” utgör ett starkt ramverk för att framtidssäkra och utveckla Europas vattenresurser. Framgent krävs det starkare styrmedel och insatser för att hantera föroreningar vid källan istället för dyra och energikrävande reningstekniker vid vatten och reningsverk. Det innebär också ökad press på vattensektorn att bidra till ett mer holistiskt synsätt där vi måste ta plats som en ambitiös och proaktiv partner. Ska vi klara EU´s klimatmål måste vi använda vår fulla potential för cirkulär ekonomi och reducera våra växthusgasutsläpp till noll senast år 2050, avslutar Pär.

Pär valdes vid generalförsamlingens möte i Prag under fredagen den 26 maj och tillträder som ordförande den 1 juli 2023.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 9,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Pär Dalhielm

Pär Dalhielm

Verkställande direktör 08-506 002 04

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma