Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stoppa stambyten med relining av dricksvattenledningar

Renovering av fastigheternas dricksvattenledningar med så kallade relining blir allt vanligare. Vid relining beläggs ledningarna invändigt med epoxiplast där det farliga ämnet bisfenol A (BPA) ingår. Bisfenol A är sedan i våras förbjuden i nappflaskor men nu byggs ämnet in i fastigheternas dricksvattenledningar.

- Eftersom hälsoriskerna med att belägga dricksvattenledningar med epoxiplast är inte tillräckligt kartlagda avråder Svenskt Vatten från att använda sådana renoveringsmetoder, säger Johanna Lindgren, branschföreträdare på Svenskt Vatten.

- Vattentjänstföretagen är ansvariga för dricksvattnets kvalitet ända fram till konsumenten, men har inte kontroll över vilket material som dricksvattnet kommer i kontakt med i fastigheterna. Det är därför en stor brist att det inte finns någon myndighet i Sverige som är ansvarig för bedömning och godkännande av material i kontakt med dricksvatten, säger Johanna Lindgren.

Stambyten av dricksvattenledningar ersätts allt oftare av den billigare
renoveringsmetoden relining med epoxiplast. Det är känt att epoxi innehåller bisfenol A som är hormonstörande och riskerar att komma ut i dricksvattnet vid relining.

Metoden är än så länge mycket ovanlig i kommunala dricksvattenledningar. Svenskt Vattens medlemmar ansvarar för vattenkvaliteten fram till förbindelsepunkten till fastigheten och därefter är det fastighetsägarens ansvar, vilket även gäller materialval.

Det finns en stor efterfrågan från både vattentjänstföretagen och byggbranschen att riskerna utreds oc kartläggs så att anvisningar och standarder kan tas fram för att undvika att hälsomässiga risker byggs in i fastigheternas dricksvattenledningar. Det är också en allvarlig brist att det inte finns någon myndighet i Sverige som ansvarar för att godkänna material som kommer i kontakt med dricksvatten och som ställer krav på hur renoveringarna genomförs.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96