Gå direkt till innehåll
Sju avloppsreningsverk klarar ej EU:s kvävereningskrav

Pressmeddelande -

Sju avloppsreningsverk klarar ej EU:s kvävereningskrav

Naturvårdsverket har rapporterat till Miljödepartementet att sju avloppsreningsverk inte klarar EU:s krav på kväverening.  Regeringen ska inom kort underrätta EU-kommissionen om läget.

Svenskt Vatten anser att det är viktigt att alla reningsverk klarar EU:s krav som är införda i Naturvårdsverkets föreskrifter. Kvävereningen bidrar till att rädda Östersjön.

Ytterligare omkring 150 kommunala avloppsreningsverk berörs av och klarar redan EU:s krav. De har gjort mycket stora investeringar och underskrider i många fall ännu strängare krav i sina tillstånd.

-  Den nuvarande kombinationen av föreskrifter och tillståndsprövning fördyrar miljöarbetet och är omständligt byråkratiskt. Det kan ta många år att få ett beslut för den som vill eller måste investera. Svenskt Vatten har efterfrågat ett effektivare statligt styrmedel för att minska kväveutsläppen, säger Peter Sörngård.

Naturvårds­verket har föreslagit ett kvävecertifikatsystem (CEASAR). Det anser Svenskt Vatten skulle göra arbetet effektivare. Nästan alla kommunala remissinstanser har varit positiva liksom myndig­heterna. Med CEASAR skulle Sveriges utsläpp till Östersjön minska med nästan 3 000 ton kväve på
halva tiden, jämfört med att fortsätta med tillståndsprövningar. Kostnaderna för byråkrati och branschens investeringar skulle samtidigt minska. Läs mer om CEASAR här.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Peter Sörngård

Peter Sörngård

Senior Adviser Vattenförvaltning, avlopps- och miljöfrågor. 072-530 74 01