Gå direkt till innehåll
Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor

Pressmeddelande -

Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor

Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

De tio miljonerna ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. Miljöfarliga ämnen hamnar i reningsverken oftast som en följd av hushållens användning av exempelvis textilier, hemelektronik, läkemedel, samt kosmetiska- och hygieniska produkter. Genom industriutsläpp och avrinning via dagvatten kan ämnen också tillföras avloppsvattnet.

Svenskt Vatten, branschorganisationen som företräder vattentjänstföretagen i Sverige, ansvarade för genomförande av utlysningen. De projekt som valts ut rör både större och mindre reningsanläggningar. De inriktar sig också på olika tekniker, dels genom att använda aktivt kol som binder läkemedel ur vattnet, dels genom att använda ozon där föroreningar bryts ned genom kraftig kemisk oxidation.

- Svenskt Vatten välkomnar denna angelägna satsning. Utveckling av avancerad avloppsrening är en stor utmaning för svenska reningsverk och det är angeläget med forskning och utveckling inom detta område, säger Anna Linusson, VD i Svenskt Vatten.

Dessa projekt får pengar:

  • JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik Uppsala, Läkemedel och organiska

          miljöföroreningar i kretsloppet, 650 000 kronor.

  • Högskolan Kristianstad, Fullskalig Rening Av Mikroföroreningar – FRAM 591 300 kronor.
  • Tekniska Verken i Linköping AB, Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten, Nykvarns reningsverk, 1 200 000 kronor. 
  • Svenska Miljöinstitutet, IVL, Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen, 2 129 090 kronor.
  • Sweco Environment AB, Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten, 2 947 360 kronor.
  • Umeå universitet, Utvärdering av avancerad rening av avloppsvatten i fullskala, Knivsta reningsverk, 2 482 250 kronor. 

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten. Kontaktperson:

Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 61 21, mobil 0765-38 61 21, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se


Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96