Gå direkt till innehåll
Så många procent finns inte, sa Pomperipossa om fosforn till Östersjön

Pressmeddelande -

Så många procent finns inte, sa Pomperipossa om fosforn till Östersjön

Sverige åtog sig igår att minska utsläppen av fosfor till Östersjön med 530 ton. Minskningen ska klaras av på 8 år. Åtagandet är en fördubbling i ton men på ca halva tiden jämfört med det tidigare åtagandet. Det går inte.

Sveriges åtagande för kväve minskade. Vattentjänstbranschen har redan accepterat att ta ansvar för ca en tredjedel av detta, men minskningen går bara att genomföra med nya regler. Med nuvarande lagstiftning tar det över 40 år och blir 50 % dyrare.

Regeringen har räknat fel för fosforn. De svenska kommunala reningsverken är visserligen högeffektiva, men de kan inte rena bort mer fosfor än vad som kommer in till dem, ingen kan ta bort mer än 100 procent.

- Det har vi påtalat för Miljödepartementet vid flera tillfällen och samtidigt föreslagit en ny konsekvensutredning, säger Peter Sörngård, som arbetar med dessa frågor hos Svenskt Vatten.

Avloppsreningsverken släppte år 2010 ut drygt 60 ton fosfor till Östersjön. Då renade de 96 % av all inkommande fosfor. Införs högsta tekniknivån i alla reningsverk, även de allra minsta för små byar på 2000 personer, kan de till mycket höga kostnader och hög energiåtgång plocka bort ytterligare ca 30- 35 ton. Men kostnaden blir helt orimlig när de ska rena 330 000 000 m3 vatten med den tekniken. Det motsvarar lika mycket vatten som ryms i en kanal som är hundra mil lång, 10 m djup och 33 m bred. Närdetta är gjort återstår alltså ytterligare 500 ton fosfor att ta bort.

- Var alla dessa ton ska tas är en gåta, säger Peter Sörngård.

Effektiviteten i de svenska reningsverken gjorde att Sverige fick lättare beting 2007. Det undantaget har Sverige nu förhandlat bort, trots att svenska reningsverk renar 96 % (småbyar inkluderade) medan EU:s och Helcoms krav på de övriga Östersjöländerna är 80 % på orter större än 10 000 invånare.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Peter Sörngård

Peter Sörngård

Senior Adviser Vattenförvaltning, avlopps- och miljöfrågor. 072-530 74 01

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma