Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Reningsverken fortfarande den största biogasproducenten

Produktionen och användningen av biogas uppgick enligt statistiken för år 2010 till 1387 GWh, vilket är en marginell ökning från föregående år trots ökad produktion från samrötningsanläggningar och lantbruk. En minskad produktion i deponianläggningar drar ner statistiken. Statistiken för 2010 års produktion och användning av biogas visar att en allt större mängd biogas används till fordonsdrift.

Avloppsreningsverken står fortfarande för närmare hälften av produktionen. Samrötningsanläggningarna där bland annat hushållsavfall, slakteriavfall och gödsel från lantbruket rötas, ökade med 15 % från förra året och står numera för en fjärdedel av produktionen.  Andelen biogas från deponier fortsätter att minska, en naturlig konsekvens av deponiförbudet för organiskt avfall som infördes år 2005.

Förutom biogas producerades även rötrest, vilken till stor del användes som gödsel inom jordbruket.

- De kommunala reningsverken är inte bara det främsta verktyget för att minska samhällets miljöbelastning på hav, sjöar och vattendrag utan också den största producenten av biogas. Reningsverken har under många år aktivt arbetat för att gasen ska användas alltmer effektivt. Detta syns också tydligt i statistiken. Vi är mycket stolta över vad våra medlemmar åstadkommer, säger Lena Söderberg, VD för Svenskt Vatten.

Statistiken sammanställs av Energigas Sverige i samarbete med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och LRF och finansieras av Energimyndigheten.

Sverige har sammanlagt 229 biogasproducerande anläggningar varav 135 avloppsreningsverk, 57 deponier, 18 samrötningsanläggningar, 14 gårdsanläggningar och 5 industrier. Antalet anläggningar där biogas uppgraderas till fordonsgas uppgick till 47 stycken. Rapporten finns tillgänglig via www.energimyndigheten.se.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96