Gå direkt till innehåll
Receptfria läkemedel ska inte få vara miljöfarliga.

Pressmeddelande -

Receptfria läkemedel ska inte få vara miljöfarliga.

Vetenskapsradion har idag belyst problemet med diklofenak.

- Receptfria läkemedel ska inte få vara miljöfarliga. Här behöver Sverige snarast undersöka möjligheten att med omedelbar verkan receptbelägga alla former av Voltaren och andra läkemedel som innehåller diklofenak. Läkemedelsverket bör få i uppdrag att undersöka om det går att receptbelägga ett läkemedel med hjälp av EU-lagstiftningen. Annars behöver Sverige även arbeta för att på sikt påverka EU-lagstiftningen så att det blir lättare att receptbelägga läkemedel pga miljöfarlighet. Här behöver Sverige gå före, säger Anders Finnson, miljöexpert hos Svenskt Vatten.

Diklofenak är det aktiva ämne som ingår i bl a läkemedlet Voltaren. Diklofenak är extremt svårnedbrytbart och är mycket svårt att bryta ned i reningsverk eller ute i vattenmiljön. Kombinationen av den stora överkonsumtionen i samhället av läkemedel som Voltaren och att diklofenak är så svårnedbrytbart i reningsverken och i vattenmiljön, gör att behovet att minska användningen av Voltaren är stort idag. Sverige har sedan maj 2015 infört nationella gränsvärden för hur mycket läkemedel som får finnas ute i våra sjöar, vattendrag och hav. Diklofenak är det enda svårnedbrytbara läkemedlet som överskrider sina gränsvärden. Diklofenak är giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer.

- Nu är det dags för läkemedelsproducenterna och apoteken att gemensamt ta ett betydligt större ansvar för ansvarsfull marknadsföring och klok läkemedelsanvändning – annars kommer vi inte att klara miljömålet giftfri miljö, säger Anders Finnson. I detta sammanhang kan det vara värt att nämna att bland annat Stockholms läns landsting gått före här. Redan 2012 tog de bort diklofenak från sin så kallade kloka lista, dvs den lista med läkemedel som landstingen ur bl a hälso- eller miljöskäl rekommenderar läkarna att skriva ut till sina patienter.

Använder du ett(!) plåster á 140 mg diklofenak innebär det att du gjort sjö- eller havsvatten motsvarande mer än två stycken 25 meters simbassänger för giftiga för vattenlevande organismer som t. ex fisk. Din användning resulterar i att det svenska gränsvärdet på max 0,1 mikrogram diklofenak per liter vatten i 1400 000 liter vatten överskrids.

Den mildaste tuben Voltarensalva i handeln innehåller 580 mg diklofenak – genom användandet av en tub svårnedbrytbart diklofenak omvandlas sjö- eller havsvatten motsvarande nästan 10 stycken 25 meters simbassänger till att vattnet blir för giftigt för fisk.

- Det görs en hel del lovande försök på läkemedelsrening vid reningsverken men den tekniken drar 2-10 gånger mer energi än dagens teknik och ska förstås inte användas om vi istället kan nå vattenmiljömålen genom klok läkemedelsanvändning. Och det är jag säker på att vi kan i de allra flesta fall. Det är helt enkelt inte hållbart att vi fortfarande år 2015, har receptfria läkemedel som är miljöfarliga - om vi ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav, säger Anders Finnson.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96