Gå direkt till innehåll
Rapport (reviderad): Vattenförsörjningsintresset i fysisk planering (ekonomi & organisation)

Pressmeddelande -

Rapport (reviderad): Vattenförsörjningsintresset i fysisk planering (ekonomi & organisation)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2009-13 (reviderad)
Titel: Vattenförsörjningsintresset i fysisk planering
Författare: Lars Karlsson, CEFOS/Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Område: Ekonomi & organisation

Sammandrag: Idag kommer vattenförsörjningsintresset ofta i konflikt med andra samhällsintressen.
I rapporten undersöks hur vattenförsörjningsintresset hävdar sig i målkonflikter som rör fysisk planering. Resultatet visar vikten av att formulera VA-intresset som ett vidare intresse än ett snävt sektorsintresse.

Sammanfattning: Syftet med det här projektet har varit att studera hur VA-sektors aktörer deltar och hävdar sina intressen i samhällsplanering. De centrala frågeställningar som ställdes upp var:

  • När kommer VA-sektorns aktörer in i processen
  • Vilka faktorer kan urskiljas som kritiska för utfallet av processen i stort
  • Vilka argument framförs av VA-sektorns aktörer och vilket genomslag får det för det slutliga utfallet
  • Vilka aktörer kan betraktas som starka
  • Vilken roll har VA i kommunala organisationen i stort
  • Vilka intressen står emot VA-intresset

Teoretiskt knyter studien an till idén att intressen är något som formas i en kontext och inte något som kan definieras på förhand. Det är således en empirisk fråga i studien hur olika intressen, som till exempel VA-intresset, formeras och vilka aktörer som representerar dem.

Studien har genomförts i två steg. I ett första steg har målkonflikter i ett större antal kommuner undersökts. I ett andra steg valdes två fall ut för djupstudier. De två fall som valdes ut för djupstudier var grustäkten i Gråbo utanför Göteborg och byggandet av väg E22 genom Nybroåsen utanför Kalmar.

I båda fallen formades intressen som fick ett försteg i processen. I fallet med Gråbotäkten gick VA-intresset från att ha varit ett lokalt intresse till att bli ett regionalt intresse. När VA blev ett regionalt intresse, genom att viktiga aktörer agerade i denna riktning, fick de argument man framförde i konflikten betydligt större tyngd. När det gäller det andra fallet, Nybroåsen, hade VA karaktären av ett regionalt intresse, men ställdes där mot intressen av rikskaraktär, framför allt natur- och kulturintressen.

Slutsatsen i studien är att VA-sektorns aktörer bör, för att öka möjligheterna att vinna framgång i konflikter med andra intressen, sträva efter att omforma ett begränsat intresse till ett mer omfattande intresse. Det handlar inte minst om att ta sig ur rollen som ”särintresse” eller ”sektorsintresse” för att istället försöka skaffa sig rollen som ett gemensamt intresse, i form av ett regionalt intresse eller riksintresse beroende på fallet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2009-13rev.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SV-Utveckling. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SV-Utvecklingsrapport/er. Tack på förhand.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SV-Utvecklingsrapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96