Gå direkt till innehåll
Rapport: Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse (ledningsnät)

Pressmeddelande -

Rapport: Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse (ledningsnät)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2010-05
Titel: Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse
Författare: Bengt Dahlström
Område:
 Ledningsnät

Sammandrag: En formel för dimensionerande regnintensitet har utvecklats baserad på molnfysik. Formeln har verifierats med oberoende data. Formeln har även diagnostisk potential för att klassificera regnintensitetsklimat. En europeisk datainsamling av regnintensitet har utförts från vädertjänsterna.   

Sammanfattning:  Varje år uppstår på någon plats eller region stora skador och kostnader i form av översvämningar till följd av kraftigt eller extremt regnande. Särskilt utsatta är urbana områden, där VA-systemen ofta inte har tillräcklig kapacitet på grund av ekonomiska eller andra orsaker. I en del fall kan situationer uppstå, där kemiska föroreningar sköljs ut på ett okontrollerat sätt. I samband härmed kan även olägenheter för dricksvattenförsörjningen uppstå.

För beslutsfattare och planerare är det därför av stort intresse att få tillgång till bästa möjliga information om maximala regnmängder i olika regioner och även att få bästa möjliga data om intensiva regn.
Många tillämpningar avser dimensionering av system för vattentransport eller vattenkvalitet, som medför investeringar, som ska fungera på en tidsskala från några decennier till 100 år eller mera framåt i tiden. För att optimera utformningen av dessa system är därför den framtida klimatutvecklingen av intresse. Det kan inte uteslutas, att klimatet i exempelvis Centraleuropa kan komma att så småningom flyttas norrut till Sverige i samband med global uppvärmning av jorden.

• Projektet har utvecklat en formel för att beräkna dimensionerande regnintensitet i Sverige för varaktigheter från 5 minuter och upp till 24 timmar. Formeln har utgått från en molnfysikalisk beskrivning av förlopp i kondensationsprocessen och sedan förenklats för att vara användbar för samhällsnyttiga tillämpningar.

• För dimensionering är det viktigt att ta hänsyn både till häftiga regn från konvektiva regnmoln och till mindre intensiva regn från frontmoln, där stora regnmängder kan uppmätas efter långvarigt regnande. Båda dessa mekanismer för regnbildning har integrerats i formeln.

• Parametrarna i formeln har bestämts från en del av tillgängliga blockregnsdata och resultatet har därefter verifierats mot andra, oberoende data, med 98 % förklarad varians.

• Formeln kan även användas diagnostiskt för att klassificera regnintensitets klimat. Exempel visar hur formeln fungerar för ett urval europeiska orter. Den parameter som dominerar regnintensitetens klimat är knuten till formelns parmeter a, som är kopplad till konvektionsskiktets höjd. I varmare länder innehåller atmosfären mera vattenånga och den vertikala mäktigheten av molnen ökar. Exempel visas som innebär dimensionerande regnintensiteter som är 18–35% högre än i Sverige.

• En del av projektets fokus har varit att ta fram regnstatistik från det övriga Europa. För detta har ett brev med begäran om statistik över regnintensitet formulerats och skickats iväg till 26 vädertjänster. Utfallet av denna förfrågan om data har sammanfattats och även med erfarenheter rörande vädertjänsternas respons.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2010-05.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma