Gå direkt till innehåll
Rapport: Pilotstudie av tre metoder att bekämpa fjädermyggor i avloppsreningsverk (avlopp)

Pressmeddelande -

Rapport: Pilotstudie av tre metoder att bekämpa fjädermyggor i avloppsreningsverk (avlopp)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2009-15 
Titel: Pilotstudie av tre metoder att bekämpa fjädermyggor i avloppsreningsverk 
Författare: Leif Sildén (f.d. Larsson), VA-Ingenjörerna AB 
Område: Avlopp 

Sammandrag: Massproduktion av fjädermyggor i reningsverk är ett stort arbetsmiljöproblem. Tre praktiska försök mot fjädermyggor i avloppsreningsverk har genomförts i Örebro kommun. Dosering med BTI har visat sig fungera väl. 

Sammanfattning: Massproduktion av fjädermyggor förekommer på många avloppsreningsverk i Sverige. Periodvis uppträder fjädermyggor i sådana antal att de blir ett stort arbetsmiljöproblem. De innehåller kraftigt allergena proteiner som frigörs som damm från döda och torkade myggor. Fjädermyggor smutsar ner och lämnar efter sig geléartade äggsamlingar som orsakar att olika typer av gångytor blir extremt halkiga.

Massproduktion av fjädermyggor på avloppsreningsverk i Örebro kommun har förekommit under många år. Fjädermyggorna förekommer främst under den varma årstiden med en början under maj och kan fortgå fram till november. Fjädermyggorna förekommer periodvis i sådana mängder att de känns direkt påträngande och skapar stora arbetsmiljöproblem.

På flera avloppsreningsverk i Sverige med stora fjädermyggproblem har man testat olika bekämpningsmetoder. Ingen metod har dock gett en tillfredsställande generell lösning på problemet.

Tre praktiska metoder mot fjädermyggor har genomförts vid olika avloppsreningsverk i Örebro kommun. Metoderna har tidigare inte studerats i Sverige. Resultaten av pilotstudien har utvärderats genom insamling och verifiering av antal myggor genom fångst på en typ av fångstplattor. För att även erhålla en godare kunskap om vilken eller vilka arter mygg som förekommer på reningsverken har även identifiering av myggor genomförts.

Den klart bästa och i praktiken enda fungerande metoden av de tre undersökta var behandling med VectoBac (innehållande BTI Bacillus thuringensis israelensis). Dosering av BTI är en biologisk behandlingsmetod och fungerar på så vis att substansen är toxisk mot larver av fjädermyggor.

En annan metod som undersöktes var rengöring av avloppsreningsverk vilket innebar att stora delar av ett avloppsreningsverk tömdes och rengjordes. Tanken var att städa bort fjädermyggornas larver. Detta fungerade bra och tog bort förekomsten av fjädermyggor helt under drygt en månad. Därefter återkom fjädermyggorna. Eftersom rengöring av reningsverk är arbetskrävande gjordes inte rengöringen mer än en gång. Metoden kan fungera på vissa väl lämpade avloppsreningsverk men är en arbetskrävande metod.

Den tredje metoden som testades var med ytskiktshöjande ämne. Principen var att förhindra fjädermyggor från att komma upp genom vattenytan genom att lägga ut ett ytskiktshöjande ämne. I detta fall användes vegetabilisk olja. En förutsättning för att metoden ska fungera är att utloppen kan utföras med dämda utloppsrännor så att inte det utlagda ämnet följer med i utgående avloppsvatten. En minskning av förekomsten av fjädermygg kunde konstateras över bassäng med ytskiktshöjande ämne men då inte samtliga sedimenteringsbassänger kunde utformas med dämda rännor blev inte resultatet lyckat. Flera problem finns med metoden, dels att det i praktiken kan vara svårt att utföra bassängerna med dämda utlopp och att dämda utlopp kan skapa driftproblem genom flytslambildning.

På samtliga avloppsreningsverk förekom endast en myggart nämligen Chironomus riparius.

...............................................................................................................................................

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2009-15.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm
SV-Utvecklings rapportsida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SV-Utveckling_rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mail till (SV-Utveckling@svensktvatten.se).
Skriv i "Ämnesraden" att mailet handlar om synpunkter på SV-Utvecklingsrapport/er. Tack på förhand.

Stoppa info-mail!
Om du inte vill ha några fler info-mail, skicka ett mail till (SV-Utveckling@svensktvatten.se.
Skriv i "Ämnesraden" att du inte vill ha fler info-mail, så tar vi bort dig från sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna information vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SV-Utvecklingsrapporter!

Anmäl intresse för info-mail!
Skicka mail till (SV-Utveckling@svensktvatten.se).
Skriv i "Ämnesraden" att du vill ha framtida info-mail, så lägger vi till dig på sändlistan.

Adobe reader 6.0 krävs för att läsa rapporterna.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96