Gå direkt till innehåll
Rapport: Fett i avloppsnät – kartläggning och åtgärdsförslag (Ledning)

Pressmeddelande -

Rapport: Fett i avloppsnät – kartläggning och åtgärdsförslag (Ledning)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2010-03
Titel: Fett i avloppsnät – kartläggning och åtgärdsförslag
Författare: Godecke Blecken, Maria Viklander, Gilbert Svensson, Annelie Hedström, Luleå Tekniska Universitet
Område: Ledning

Sammandrag: Matfett orsakar ökande driftproblem i norska och svenska avloppsledningsnät (t.ex. påbyggnad, stopp i ledningen eller korrosion av betongrör). I rapporten inventeras källorna och diskuteras olika åtgärder för att förebygga fettutsläpp som t.ex. installation och drift av fettavskiljare, matfettinsamling eller informationskampanjer.  

Sammanfattning: Matfett och -olja som släpps ut till avloppsnätet kan orsaka driftproblem. Denna enkätstudie har visat att nästan alla kommuner i Norge och Sverige upplever problem på grund av fettet. Dessa beror främst på fettpåbyggnad på ledningsväggarna som minskar rördiametern vilket kan leda till bräddning av avloppsvatten. Påbyggnad uppträder ofta i pumpstationer eller svackor. Fettpåbyggnad beror på förtvålning av matfettet. Dessutom gynnar fettsyrorna korrosionen av betongrör. Fettet kan även påverka reningen på reningsverket samt bidrar till dåliga arbetsmiljöer.

Målet för VA-verksamheten måste alltså vara att förebygga fettutsläpp till nätet redan vid källan innan fettet släpps ut till nätet. Källorna är både livsmedels-/matfetthanterande verksamheter samt privata hushåll.

I rapporten diskuteras olika åtgärder för att förebygga fettutsläpp. Fettavskiljare är vanliga för verksamheterna. Dock saknar en hel del verksamheter avskiljare och ofta underhålls de inte tillräckligt bra. En otillräcklig tömningsfrekvens och -uppföljning har identifierats som ett vanligt förekommande problem. Fettinsamlingen finns i både Sverige och Norge för verksamheter. Försök pågår med fettinsamling för hushållen och erfarenheter från till exempel Österrike visar att detta kan vara en framgångsrik åtgärd. Även fettinsamlingsmängder från verksamheterna kan öka. Insamlat fett(-slam) är en värdefull resurs som kan användas som råvara eller energibärare (eldning, biobränsle, rötning). Gränsvärden för fett som släpps ut till nätet sätts upp av många kommuner dock kontrolleras utsläppen inte särskilt ofta. I vissa fall är gränsvärdena orimligt låga och ett värde av minst 150 mg/l rekommenderas. Alla dessa åtgärder måste åtföljas av informationsspridning till både verksamheter och allmänheten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2010-03.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SV-Utveckling. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SV-Utvecklingsrapport/er. Tack på förhand.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SV-Utvecklingsrapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96