Gå direkt till innehåll
Rapport: Fällningsdammar – nuläge och framtid (avlopp)

Pressmeddelande -

Rapport: Fällningsdammar – nuläge och framtid (avlopp)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2009-16
Titel: Fällningsdammar – nuläge och framtid
Författare: Jörgen Hanæus, Luleå tekniska universitet; Åsa Hanæus, GVT; Wen Zhang, Luleå tekniska universitet
Område: Avlopp

Sammandrag: Nuläget för fällningsdammar har studerats i ett fältprojekt och från miljörapporter. Dimensionering av dammar utifrån reell uppehållstid och turbiditet har föreslagits. Den elenergi som omvandlas finns redovisad. Ett dammsystem med energiskogsbevattning finns beskrivet.  

Sammanfattning: Fällningsdammar för avloppsrening utvecklades som teknik i slutet av 1970-talet i Sverige, då tjänstemän vid Länsstyrelsen i Jämtlands län och vid Härjedalens kommun tog initiativ till försök med att dosera kemikalier till befintliga biodammanläggningar. Antalet fällningsdammar i Sverige uppskattas till ett sjuttiotal. Den som tar emot mest avloppsvatten finns i Funäsdalen (toppbelastning 5 000 p e). Aluminium- eller kalkfällning är den dominerande tekniken och fällningskemikalien tillsätts före den första dammen (direktfällning) eller mellan dammarna (mellanfällning).

Föreliggande utvecklingsprojekt påbörjades 2008 och har omfattat en fältstudie av ca femton dammar och därutöver insamling av data från ett större antal miljörapporter.

Parametrar som undersökts och utvärderats är turbiditet, slamackumulering,uppehållstid, energiomsättning, fosfor, kväve, organiskt material och indikatorbakterier. Myndighetskrav på anläggningarna har också diskuterats, liksom drift- och underhållsaspekter – särskilt slamtömning.

En uppehållstid av minst 5 dygn efter kemikalietillsatsen har bedömts vara en lämplig dimensioneringsgrund för fällningsdammar, med hänsyn tagen till verklig dammhydraulik. Utgångspunkt har varit uppmätt urbiditetsminskning genom hydrauliskt välbestämda dammsystem. Utifrån erfarenheter från tidigare genomförda spårämnesförsök, har relationen mellan teoretisk och verklig uppehållstid för olika dammformer tagits fram i form av koefficient α (alfa).

Slamackumuleringen (kemslam) i dammarna bedöms vara av storleken 2–3 l/m3 avloppsvatten.

Den specifika omsättningen av elenergi varierade mellan 0,04–1,1 kWh/m3 för åtta undersökta fällningsdammar, med medianvärdet 0,23 kWh/m3. Uppvärmning av byggnader utgör en stor post, i många fall över hälften.

Framtida utveckling av fällningsdammarna kan omfatta bevattning av till exempel energiskog under växtperioden och erfarenheter från en sådan anläggning redovisas i rapporten. Vid bevattning stängs kemikaliedoseringen av. Förändringar av vattenkvaliteten i samband uppehåll i doseringen utvärderas. Andra utvecklingsmöjligheter diskuteras också i rapporten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2009-16.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SV-Utveckling. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SV-Utvecklingsrapport/er. Tack på förhand.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SV-Utvecklingsrapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma