Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Vattnets beslutsfattare samlas i Göteborg

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Vattnets beslutsfattare samlas i Göteborg

Den 10-11 maj hålls Vattenstämman på Svenska Mässan i Göteborg. Vattenstämman, som arrangeras av branschorganisationen Svenskt Vatten, är en mötesplats för vatten-, miljö- och samhällsplanerar-Sverige. Årets medarrangör är Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad och drygt 700 deltagare från hela Sverige kommer att samtala om vatten i syfte att skapa hållbara vattentjänster.

Temat för Vattenstämman 2016 är Vattnet i den hållbara kommunen. Under Vattenstämmans två dagar får vi bland annat ta del av dricksvattenutredningens slutbetänkande och en introduktion till den av regeringen nyligen tillsatta utredningen för att stärka klimatanpassningen i Sverige. Vi blickar även utåt internationellt och får en utblick i hur klimatanpassningsarbetet ser ut på andra ställen i Europa.

-10 maj kl 10.00 Invigningstal av bland andra Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

-11 maj kl 11.00 – 12.00 Hur fångar vi upp nyanlända med VA-kompetens?
Conny Larsson, KFS, Lisa Ström, Göteborgsregionens kommunalförbund, Maria Sigroth, Göteborgsregionens kommunalförbund, Eva Glaumann, IVA

-11 maj kl 14.20 – 15.10 Framtidens vattenförsörjning – en regional fråga
Exempel från bland annat regional vattenförsörjningsplan i Göteborg, Lena Blom, Kretslopp och vatten, Göteborg Stad.

-11 maj 15.30 – 16.30 Världsfotografen, filmaren och Vattenambassadören Mattias Klum
Vattenstämman avslutas med att Mattias Klum, ny vattenambassadör för de svenska vattnen, berättar om hur medvetenheten om vattnets värde kan ökas hos allmänheten.

Läs mer om programmet här

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma