Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Välkommen till NORDIWA 2023 den 5-7 september i Göteborg

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Välkommen till NORDIWA 2023 den 5-7 september i Göteborg

Hur ska klimatutmaningen hanteras och våra samhällen anpassas när skyfallen kommer tätare och blir allt kraftigare? Hur kan kommunerna bygga hållbara och cirkulära system för att hantera det moderna samhällets avlopp? Hur ska vi göra med PFAS och läkemedelsrening? Hur förebyggs kriser och görs försörjningskedjor starkare så att exempelvis kemikaliebrist inte uppstår? Kommer EU-kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv, under det spanska ordförandeskapet, att spurta i mål i höst och vad blir det för resultat?

Det och mycket annat kommer att behandlas under konferensens tre dagar i Göteborg. De fem nordiska branschorganisationerna för vatten- och avloppstjänster, DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka och Svenskt Vatten arrangerar konferensen och programmet genomförs i fem parallella spår med nästan 200 medverkande talare.

Medverkar gör bl. a. Nils Torvalds, Europaparlamentets miljöutskott och dess huvudförhandlare av direktivet om avloppsvatten från tätbebyggelse, Åsa Ågren Wikström, rapportören för avloppsdirektivet i Europeiska regionkommittén samt Marianne Erlandson, Förvaltningsdirektör för Förvaltningen kretslopp och vatten, Göteborgs Stad och Karin van der Salm, VD på Gryaab.

Tid: 5-7 september. (Öppningssessionen sker kl. 12.30 den 5 sept.)

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg

Press: Anmälningslänk

Mer information samt programmet.

Media hälsas välkommen!

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 9,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma