Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Välkommen till konferensen Rörnät och Klimat 2023 i Göteborg

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Välkommen till konferensen Rörnät och Klimat 2023 i Göteborg

Svenskt Vatten bjuder in till den årliga konferensen om Rörnät och Klimat (RÖK) den 21-22 mars på Gothia Towers i Göteborg. Denna konferens samlar 500 personer från hela Sverige som arbetar operativt inom VA-branschen samt många som arbetar med strategiska frågor och samhällsplanering. Här finns goda möjligheter att få spännande kontakter och nya insikter i vattnets värld. I konferensens utställning medverkar 43 företag och andra verksamheter som har kopplingar till VA-branschen.

Konferensens andra dag, 22 mars, sammanfaller med FN:s Världsvattendag vars tema i år är ”påskynda omställningen”. Detta sammanfaller även med mycket av RÖK-konferensens fokus som har dessa fyra teman:

Investeringar
Svenskt Vatten har under senare år sett att investeringstakten har ökat men även att den behöver öka ännu mer för att möta dagens behov. Att takten har ökat innebär att vi ser ett behov av att fånga upp de erfarenheter vi lärt oss under resans gång för att på så vis försöka få ett ännu mer effektivt genomförande. Investeringar är därför ett av de tematiska områden vi valt ut för årets konferens.

Digitalisering
Alla brottas med liknande vägval kring IT- och säkerhetsfrågor där behoven av utvecklade strategier finns. Det nystartade digitaliseringsnätverket introduceras och erfarenheter och visioner delas från Kristianstad och Kungsbacka.

Vattenförbrukning
I samband med att dricksvattendirektivet såg vi en trend att vi kommer behöva arbeta mer med att förstå vart vårt vatten tar vägen. Samtidigt ser vi att vattenförbrukningen i våra samhällen är på väg att påverkas av teknikutveckling och medvetenhet. Under RÖK vill vi därför spana efter vilken framtid vi är på väg att möta och hur de svenska VA-organisationerna kan jobba mer effektivt för att identifiera svinn i ledningssystemen.

Klimat
Att klimatet förändras leder bland annat till ökad risk för värmeböljor och förändrade nederbördsmönster. Under detta tema kommer vi få veta mer om hur städer förbereder sig och hur de hanterar de konsekvenser som uppstår.

Av praktiska och administrativa skäl vill vi att medierepresentanter anmäler deltagande via denna länk: Anmälan press

Mer om Programmet

Välkomna!

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 9 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma