Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan till Svenskt Vattens digitala Vattenstämma

Pressmeddelande -

Pressinbjudan till Svenskt Vattens digitala Vattenstämma

Nästa vecka är det dags för Svenskt Vattens digitala Vattenstämma.

På grund av rådande pandemi tvingades vi ställa in Vattenstämman i sitt ursprungliga format.
Vattenstämman genomförs nu som ett webinar onsdagen den 13 maj, kl. 09.00-11.30

Svenskt Vatten har valt att lyfta delar ur det planerade programmet. Det blir både paneldiskussioner och en inspirationsföreläsare och kanske någon liten överraskning i pausen. I programmet lyfts bland annat framtida hot som vattenbrist, skyfall och översvämningar. Vidare behandlas olika aspekter på "kemikaliesamhället". Vad krävs framöver för att samhället ska klara av att ta hand om kemikalier och läkemedelsrester som hamnar i avloppen? Kan vi förebygga problemen?

Medverkar gör bland annat Naturskyddsföreningen, LRF, Havs- och vattenmyndigheten, regeringens utredare om näringslivets vattenbehov, Apoteksföreningen, länsstyrelser, politiker och företrädare för Svenskt Vatten och dess medlemmar. 

Dagen innan mötet skickas en länk där man kan följa webinaret (kostnadsfritt för press)  till dig som är anmäld.

För anmälan till dig som Press, vänligen klicka här!

Vänligen notera att du i din anmälan ska ladda upp giltigt presslegitimation, om du saknar detta vänligen kontakta:

E-mail: fredrik.vinthagen@svensktvatten.se
Tel: 0734-23 13 96

För mer information samt program för dagen, vänligen klicka här!

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning,
Svenskt Vatten

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma