Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan – Redovisning av Projekt framtida kostnader för kommunalt Vatten och Avlopp

Pressmeddelande -

Pressinbjudan – Redovisning av Projekt framtida kostnader för kommunalt Vatten och Avlopp

Svenskt Vatten har sett ett behov av att ta fram bedömningar kring framtida investeringsutgifter och kostnader för de allmänna vatten- och avloppstjänsterna. Svenskt Vatten har därför initierat en studie som genomförts genom en projektgrupp med ledande experter från RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. 

Rapporten visar entydligt på att stora investeringar behövs och att de måste påbörjas nu. Rapporten baseras på noggranna genomgångar av det bästa tillgängliga statistiska underlaget. För att säkerställa den framtida vattenförsörjningen kommer VA-taxorna att behöva höjas ordentligt.

Tid: Tisdag den 16 maj kl. 09.00

Plats: KCCC, Tage Erlandergatan 8 A-F, Karlstad, Sal Selma Lagerlöf, plan 3

Medverkar gör bland annat:

Annika Malm, forskare Ledningsnät och Dagvatten, RISE Research Institutes of Sweden

Anna Linusson, vd, Svenskt Vatten

Per-Anders Bergman, tf. Förvaltningsdirektör, Karlstad kommun

Mattias Klum, väldsfotograf och filmare, vattenambassadör hos Svenskt Vatten

Media hälsas välkomna!

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma