Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Östersjöarbetet är högt prioriterat säger regeringen och slopar skatten på handelsgödsel

- Svenska regeringen vill stoppa övergödningen av våra vatten. Men beslutar att ta bort ett viktigt styrmedel som fungerar. Detta går stick i stäv med allt pågående vattenarbete och ger helt fel signaler om Sverige vill vara ledande i arbetet med att rädda Östersjön, säger Svenskt Vattens vd Lena Söderberg.

Inför regeringens budgetförhandlingar har jordbruksministern uttalat sig i lantbrukstidningen ATL om att skatten på handelsgödsel ska avskaffas helt. Beslut tas i höstbudgeten som presenteras i sin helhet den 21 september.

"Kväveskatten" som nu förhandlats bort infördes en gång som ett ekonomiskt styrmedel för att minska övergödningen av våra vatten. Om skatten nu tas bort går det i fel riktning mot flera politiska styrbeslut, bland annat klimatmålet och övergödningsmålet.

  • Klimatmålet, som är högaktuellt och har prioritet 1 på både EUs och Sverige agenda
  • Övergödningsmålet, som har getts prioritet 2 av EU och Sverige särskilt för att rädda Östersjön enligt Baltic Sea Action Plan, men även för åtgärder i söt- och kustvatten enligt det aktuella Ramdirektivet för vatten
  • Ekologisk odling, som får en helt annan konkurrenssituation, om "kväveskatten" tas bort

För drygt en månad sedan presenterade EU-kommissionen också en Östersjöstrategi som lyfts fram av Fredrik Reinfeldt som en högprioriterad fråga under det pågående svenska EU-ordförandeskapet.

Framställning av handelsgödsel är energikrävande och därmed klimatdrivande. Med tanke på det viktiga Klimatmötet i Köpenhamn i hösten är det förvånade att regeringen avskaffar denna skatt, särskilt som beslutet fattas under Sveriges ordförandeskap.

För ytterligare information:

Lena Söderberg, VD Svenskt Vatten, 08-506 002 01, 0706-22 78 46,
lena.soderberg@svensktvatten.se

Anders Lind, Expert i miljö- och avloppsreningsfrågor hos Svenskt Vatten, 08-506002 17, 0708-62 27 81
anders.lind@svensktvatten.se

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96