Gå direkt till innehåll
Öppet brev till Svenska Skidförbundet och Svenska Skidskytteförbundet - sluta med fluorvallorna

Pressmeddelande -

Öppet brev till Svenska Skidförbundet och Svenska Skidskytteförbundet - sluta med fluorvallorna

I samband med att VM i skidskytte börjar i Slovenien uppmanar Naturskyddsföreningen och Svenskt Vatten i ett öppet brev Svenska Skidförbundet och Svenska Skidskytteförbundet att sluta med alla vallor som innehåller PFAS, fluorvallorna.

- Just nu pågår den så kallade PFAS-rättegången i Ronneby. 165 privatpersoner har stämt det kommunala bolaget Miljöteknik efter att Försvaret förgiftat vattentäkten med PFAS-haltigt brandskum. Låt inte den hälsosamma skidsporten få fortsätta att förgifta både utövare och miljö, säger Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson.

PFAS, även så kallade ”evighetskemikalier”, är extremt svårnedbrytbara och ackumuleras i vår miljö. De har i studier visat sig försämra kroppens förmåga att bilda antikroppar vid vaccinering och öka mängden kolesterol i blodet. PFAS-ämnen har också i djurförsök visat sig kunna ge bland annat leverskador, försämrat immunsystem, cancer och försämrad reproduktion.

I samband med idrottsevenemang har professionella vallare som andats in stora mängder ånga från vallningen drabbats av så kallad fluorfeber, med symtom som liknar allvarlig influensa. Hur människor påverkas på lång sikt av att andas in PFAS är inte tillräckligt utrett, men det är belagt att professionella vallare löper högre risk att få skador på levern.

– Vi uppmanar de svenska förbunden att arbeta aktivt för en snabb utfasning av all flourvalla. Skidor ska inte vallas med miljögifter som förorenar vår natur och riskerar att skada människors hälsa, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Idag finns dessvärre PFAS överallt i vår miljö. De hittas inte minst i vårt yt-, grund- och dricksvatten. Dessutom är alla PFAS skapade av människan. De första började användas redan på 50-talet, men nya användningsområden har gjort att utsläppen accelererat under de senaste decennierna. Det är först under senare tid som vi har börjat förstå hur farliga och vitt spridda de här ämnena är i vår miljö.

Läs det öppna brevet

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Anders Finnson

Anders Finnson

Senior environmental adviser EU-samordning, avlopp, miljö- och kemikaliearbete + 46 708 624 697

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma