Gå direkt till innehåll
Nya planen för att rädda Östersjön är bra – men kraven på Sveriges insats är felberäknad!

Pressmeddelande -

Nya planen för att rädda Östersjön är bra – men kraven på Sveriges insats är felberäknad!

Östersjöns tillstånd är allvarligt och det är därför både nödvändigt och bra att alla länder runt Östersjön enats om en fördelning av fosfor- och kvävebeting. Insatser ska genomföras där de gör störst nytta och det är därför viktigt att beräkningsunderlaget är korrekt. Dessvärre är Sveriges fosforbeting felräknat och är 10 gånger större än det borde vara då beräkningarna inte tagit hänsyn till den stora utbyggnaden av fosforrening vid reningsverken som gjordes under 90- och 00-talet.

Insatserna som kan kosta mer än 5 miljarder per år, bara för Sverige, ska genomföras där de gör störst nytta och det är därför viktigt att beräkningsunderlaget är korrekt. På grund av felaktiga basdata är dessvärre Sveriges fosforbeting felräknat och är 10 gånger större än det borde vara. Orsaken verkar vara att EU-schabloner använts och beräkningarna inte tagit hänsyn till de stora utbyggnader av fosforrening vid reningsverken som gjordes under 90- och 00-talet.

-  Om utbyggnaderna under de senaste 20 åren tas med ska Sveriges totala fosforbeting för alla sektorer vara 28 ton, dvs mer än tio gånger mindre än nuvarande fosforbeting på 291 ton. Svenskt Vattens krav är att de utbyggnader som gjorts vid de svenska reningsverken under 90- och 00-talet får tillgodoräknas i fosforbetinget, säger Lena Söderberg, vd på Svenskt Vatten.

- Det är också viktigt att ha i åtanke att även om de svenska åtgärderna inom BSAP (Baltic Sea Action Plan) genomförs fullt ut kommer de endast i begränsad omfattning påverka fosforbalansen i Östersjön. Det här handlar om ett mycket långsiktigt arbete där resultat kan förväntas först om flera tiotals  år. Det är något som borde lyftas fram tydligare i BSAP.

För att klara kväverening med de allra högsta reningskraven måste reningsverken använda sig av högvärdiga energikällor som etanol eller metanol – som alternativt också kan användas som ersättning för fossila fordonsbränslen. Det kraftigt ökade behovet av etanol eller metanol motsvarar flera månader av den svenska årliga fordonsetanolförsäljningen. Mot bakgrund av den kraftigt ökade energianvändningen vid reningsverken saknar Svenskt Vatten en samlad avvägning mellan övergödnings- och klimatmålen.

Läs Svenskt Vattens yttrande i sin helhet på: www.svensktvatten.se under fliken Miljö och Avlopp/Slam -Aktuellt.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma