Gå direkt till innehåll
Ny studie om högfluorerade farliga ämnen - handlingsplan från regeringen krävs

Pressmeddelande -

Ny studie om högfluorerade farliga ämnen - handlingsplan från regeringen krävs

Svenskt Vatten har gjort en sammanfattande studie på högfluorerade farliga ämnen, PFAS. Slutsatsen är att det finns högfluorerade ämnen i många produkter som vi människor använder i vår vardag, t ex bakplåtspapper, pizzakartonger och impregneringsmedel. Rapporten visar alltså att människor får i sig miljögifter som de inte vet om.

Dessa högfluorerade ämnen bryts aldrig ner i naturen och lagras därför i människor och miljön. Det är svårt att se att vi behöver ha dem i några konsumentprodukter överhuvudtaget. På grund av de bra analysmetoder som finns numera samt att vi känner till i flera av de produkter de finns kan vi också börja göra någonting åt det.

- Första steget är att börja fasa ut de här ämnena från våra konsumentprodukter. Svenskt Vatten har höga förhoppningar om att regeringen tar dessa fakta på allvar och inleder arbetet med att driva på för ett gruppförbud inom EU mot högflorerande ämnen i konsumentprodukter redan nästa år, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

- Det är inte hållbart att dessa ämnen förekommer så ofta i vår vardag som de idag gör om vi ska ha friskt vatten och rena sjöar och hav i framtiden. Det stora problemet är att det används i väldigt många vardagsprodukter och det är där det viktiga utfasningsarbetet måste börja, fortsätter Anders Finnson.

Handlare saknar ofta kunskap om specifikt innehåll i olika produkter och märkningen av produkter är bristfällig.

- Med den här rapporten kan konsumenter uppmärksammas på vikten av att ställa frågor och krav gentemot handlare och framförallt kan handlare i sin tur ställa samma frågor och krav gentemot producenter. Handeln bör redan nu starta utfasningen av PFAS från sina konsumentprodukter– ett mål bör vara att de redan 2017-2018 har fasat ut 99% av sina PFAS-produkter. Detaljhandeln ska ge en sådan konsumentservice att det helt enkelt inte finns några PFAS kvar att välja på. Man ska kunna välja på flera produkter utan PFAS och inte mellan en produkt med och en utan PFAS. Det ska vara lätt att göra rätt för kunden. Det, tillsammans med en process från regeringens sida att verka för gruppförbud av PFAS inom EU, kan i framtiden förhindra att vi använder produkter i vår vardag som innehåller dessa högfluorerade ämnen som byggs upp i miljön, avslutar Anders Finnson.

Sammanfattning av rapporten

I rapporten Pfasa ut Pfas! tittar Svenskt Vatten närmare på några av vår tids nu mest svårnedbrytbara, besvärligaste och mest spridda miljögifter. Det handlar om högfluorerade ämnen, som går under samlingsnamnet PFAS. PFAS är en grupp kemiska ämnen som är mycket svårnedbrytbara och i många fall har egenskaper som gör att de lagras i växter, djur och människor. Många är också giftiga. De förekommer i till exempel bordsdukar, bakformar, bakpapper, popcornpåsar, pizzakartonger, spolglans till diskmaskiner, tandtråd, kartong, impregneringsmedel, smörjmedel, skidvalla och – som nu varit känt några år - i brandskum. En uppskattning är att det finns fler än 3 000 kommersiella högfluorerade ämnen i omlopp på världsmarknaden. Anledningen till att de är så vanliga är att de är vattenavvisande och skyddar mot smuts och fett.

Rapporten handlar om PFAS i konsumentprodukter. Svenskt Vatten har valt att fokusera på produkter för impregneringsmedel för skor och textilier och följer hela kedjan från tillverkning till försäljning av produktgruppen impregneringsmedel för skor och textilier, till hur ämnena lagras i människor.

Svenskt Vatten har även låtit testa två personer som har lämnat blod för analys. Hos båda personerna fanns PFOS och andra högfluorerade ämnen i blodet. Ingen av dem har sannolikt varit onormalt utsatt för PFAS. 


Några viktiga slutsatser:

- I var tredje (6 av 20) impregneringsspray för skor och textilier finns högfluorerade ämnen. 
I ytterligare 6 sprayer finns spår av högfluorerade ämnen. Nivåerna är så låga att det sannolikt rör sig om spårämnen. 


- Det är framför allt så kallade fluorerade telomerer (FTOH) som finns i produkterna. FTOH är högfluorerade ämnen som kan brytas ner till PFOA, PFHxA eller liknande ämnen. 


- Två produkter med FTOH är märkta med konsumentinformation som Svenskt Vatten uppfattar som vilseledande. På Boston Waterbased Protector, som säljs på bland annat Din Sko, står: ”Produkten är framställd utan de farliga ämnena PFOS och PFOA.” På Granger’s 2 in 1 Cleaner & Proofer, som säljs på bland annat Stadium, står: ”Miljöanpassad.” Båda innehåller höga halter telomerer (FTOH). 


Länk till Svenskt Vattens PFAS-rapport

Länk till Kemikaliinspektionens rapport

Länk till Nordiska ministerrådets studie

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96