Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu har EU-domstolen meddelat slutlig dom och Sverige vann

- Det viktiga med denna dom är att Sverige inte tvingas till onödiga och felaktiga investeringar som saknar miljönytta för Östersjön, säger Lena Söderberg, VD i Svenskt Vatten.

- På alla viktiga punkter har Sverige fått rätt. Retentionen ska räknas in, dvs att kvävet avgår naturligt till luften, kvävet har heller ingen miljöbetydelse för Bottenviken eller Bottenhavet och det var rätt av de svenska reningsverken att satsa på fosforavskiljning som har störst betydelse för vattenmiljön, säger Anders Lind, expert i miljö och avloppsreningsfrågor vid Svenskt Vatten.

Bakgrunden till EU-kommissionens stämning av Sverige var en tolkning av avloppsvattendirektivet som byggde på gamla och felaktiga data och okunskap om ny forskning. Därmed saknade kommissionens krav miljönytta för främst Bottenviken och Bottenhavet. EU-kommissionens tolkning innebar dessutom stora extra kostnader för över 1 miljon svenska VA-kunder i alla Norrlandskommuner med en stad större än 10000 invånare samt i södra Sveriges inland.

- Om kommissionen fått EG-domstolens stöd hade stämningen av Sverige, ett av EU-länderna som är bäst i klassen i avloppsrening, kunnat leda till ett starkt minskat förtroende för EU i allmänhet och speciellt för EU:s övriga viktiga miljöarbete, säger Lena Söderberg.

- Förslaget till dom innebär att svenska reningsverk kan utgå ifrån lokala förutsättningar för att få till den tekniskt bästa lösningen i utformningen av reningstekniken. Sunt förnuft får gälla för att på bästa sätt skydda och förbättra vattenmiljön, avslutar Anders Lind.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattens vision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.


Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96