Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Naturskyddsföreningen belyser viktiga frågor

Naturskyddsföreningen har i dag släppt en rapport om avlopp på våra åkrar.

- REVAQ arbetar liksom Naturskyddsföreningen för renare miljö och vatten. Vi välkomnar därför att Naturskyddsföreningen belyser en mycket viktig fråga. Användningen av farliga ämnen i samhället måste minska och det är bra att vi är flera som driver på detta. Däremot har vi olika åsikter om hur problemet ska lösas, säger Anders Finnson, ordförande i REVAQ.  

- Naturskyddsföreningen vill att återföring av växtnäring till åkrar via slam ska upphöra. Här tycker vi att Naturskyddsföreningen gör det för lätt för sig. I ett hållbart samhälle måste vi sluta kretsloppet. Vissa näringsämnen, till exempel fosfor och mullämnen, måste återföras till naturen och då är slam en stor resurs. REVAQ arbetar för en säker återföring utan risker från oönskade ämnen.  

Naturskyddsföreningen försök att stoppa användningen av slam som gödsel riskerar att resultera i en onödig förbränning av en viktig resurs och ett brutet kretslopp där näringsämnen inte återförs till naturen, menar Anders Finnson.

- Ett stopp skulle också resultera i ett allvarligt bakslag för reningsverkens miljöarbete – uppströmsarbetet med att få bort användningen av de farliga kemikalier som används i samhället och kan komma in till reningsverken med avloppsvattnet. Det arbetet har de sista åren resulterat i betydelsefulla miljöframsteg.

För att öka säkerheten vid slamanvändning har vi i dag ett nationellt kvalitetssäkringssystem, REVAQ. 34 reningsverk är certifierade och följer därmed Europas strängaste regler för slamanvändning. Både EU-kommissionen och Naturvårdsverket anser att fördelarna med slam överväger riskerna.

För REVAQ:s miljöarbete har vi kontakter med både forskare och miljörörelsen. REVAQ har bidragit med synpunkter på innehållet i Naturskyddsföreningen rapport.

- Vi sätter stort värde på dialogen med Naturskyddsföreningen och noterar att de har tagit till sig av flera viktiga synpunkter som vi framför i deras arbeta med rapporten.  

Faktaruta

Uppströmsarbetet har de senaste 10 åren inneburit att halterna in till reningsverken av exempelvis tungmetaller, genomgående har sjunkit. För de utpekat farliga elementen kadmium, kvicksilver och bly är det tydliga minskningar. På 10 år har dessa halter sjunkit med 37 % för kadmium, 51 % för kvicksilver och 54 % för bly. Uppströmsarbete ger resultat.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från åtta miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma