Följ Svenskt Vatten AB

Mitt Vatten är ditt vatten

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2013 08:00 CEST

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och vi har tillgång till det varje dag
året runt. När du har använt vattnet så renas det utan att du måste lämna in det för återvinning. För det betalar ditt hushåll knappt 3 öre litern. Jämför det med flaskvatten som kan kosta upp emot 30 kronor litern, det vill säga 1 000 gånger mer.

Undersökningar visar att vatten är en icke-fråga för många i Sverige idag. Därför lanserar vattentjänstverksamheterna* i våra 290 svenska kommuner för första gången en gemensam och rikstäckande satsning – Mitt Vatten. Syftet är att uppmärksamma hur viktigt det är med rent vatten och att vi har tillgång till rent vatten även i framtiden.

Vattentjänstverksamheterna står inför ett antal stora utmaningar; klimatet förändras, vi använder allt
fler kemikalier i vår vardag och våra ledningar, vattenverk och avloppsreningsverk behöver rustas upp. Infrastrukturen är branschens ansvar, men det som åker runt i systemet är något som vi alla ansvarar för och hushållen har idag en stor påverkan på vårt vatten.

Vi vill göra vattnet till en personlig fråga, så att vi förstår vad som krävs av oss för att behålla vårt friska vatten, rena sjöar och hav. Var och en kan bidra till ett renare vatten med väldigt små
insatser,
säger Kristina Melander, projektledare för Mitt Vatten på branschorganisationen Svenskt Vatten.

Mitt Vatten kommer att omfatta en mängd aktiviteter runt om i landet som syftar till att öka kunskap och förändra beteende. På www.svensktvatten.se/mittvatten kan du lära dig mer om vårt vatten
och få tips på hur vi tillsammans kan ta hand om det. 

För statistik och fakta, se svensktvatten.se


*De som levererar ditt kranvatten och renar ditt avloppsvatten.

För praktiska frågor, bilder, Svenskt Vatten-flaskor etc. kontakta:

HannaLeghammar, Onemotion, tel: 073- 801 97 62, e-post: hanna.leghammar@onemotion.se.


Mitt Vatten?

Mitt Vatten är en gemensam kommunikationssatsning som alla Sveriges 290
vattentjänstverksamheter (de som levererar ditt kranvatten och renar ditt
avloppsvatten) står bakom. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten
om vikten av att ta hand om vårt vatten. Satsningen pågår till och med 2015.

Vilka är Svenskt Vatten?

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisation för landets viktigaste
livsmedelsindustri och ledande miljövårdsföretag – de kommunala vatten- och avloppsreningsverken. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten ska få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.