Gå direkt till innehåll
Mattias Klum ny ambassadör för våra svenska vatten

Pressmeddelande -

Mattias Klum ny ambassadör för våra svenska vatten

Svenskt Vatten och Mattias Klum startar ett gemensamt projekt för att öka medvetenheten hos allmänheten om vattnets värde och behovet av långsiktigt hållbara vattentjänster.

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och något som allt för ofta tas för givet i Sverige. Om vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi värna vårt vatten, både som individer och samhälle.

Med Mattias Klum som vattenambassadör vill vi synas på nya arenor och väcka känslor. Rent vatten tas som en självklarhet i Sverige och därmed riskerar vi att inte värdera och skydda det tillräckligt. Vi vill väcka positiva känslor runt hur mycket rent vatten är värt för oss och därmed en mer medveten diskussion kring viktiga frågor som påverkar våra vatten, säger Anna Linusson, VD Svenskt Vatten.

71 procent av jordens yta täcks av vatten men bara 2,5 procent är sötvatten och i många delar av världen är rent vatten en bristvara. Jag har som fotograf och filmare under många år arbetat i alla världsdelar med miljöer, hotade arter och kulturer och ofta har vattnet varit den gemensamma nämnaren. I Sverige har vi stor tillgång på sötvatten, men det är inte samma sak som god tillgång på dricksvatten. Dessvärre är rent vatten, även i Sverige, snart en bristvara om vi inte gör klokare val i vår vardag. Mitt samarbete med Svenskt Vatten springer ur en gemensam uppfattning att det är dags att värna det som i mångt och mycket är grunden till allt liv, vårt välbefinnande och vår hälsa, säger Mattias Klum, världsfotograf och filmare.

Samarbetet sträcker sig till 2018. Som vattenambassadör ger sig Mattias ut på en resa över hela landet för att aktualisera den viktiga vattenfrågan såväl lokalt som nationellt och dokumentera vattnets olika uttryck under årets fyra årstider. Genom hans ögon möter vi vattnets världar i sjöar, åar och älvar, och njuter av exceptionella landskap. När resan är slut ger vi ut höjdpunkterna i en bok för att bjuda in läsaren att njuta av våra unika vattenmiljöer och reflektera kring värdet av rent, friskt vatten. Följ med oss på resan

www.svensktvatten.se/klum

Instagram: @svensktvatten

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Relaterat material