Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Marginell ökning av vattentaxan

Ett vanligt villahushåll betalar under 12 kronor för ett dygns vatten- och avloppstjänster för hela familjen. Då får man över 400 liter dricksvatten hemtransporterat, därefter renat och återfört till vattnets kretslopp. Lägenhetshushållet betalar 7,50 kronor för samma tjänst.

Det genomsnittliga priset för kommunalt kranvatten, från vattenverket via konsumenten och åter till sjöar och hav, är 2,9 öre per liter. Då har man dessutom fått ett färskt vatten hemlevererat på det mest miljövänliga sättet. Buteljerat vattnet är alltid väsentligt dyrare.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har idag offentliggjort statistiken avseende taxor för vatten och avlopp för 2008. I stort sett har priset, i fast penningvärde, varit oförändrat de fyra senaste åren. Statistiken visar också att ur ett tioårsperspektiv är ökningstakten, i fast penningvärde, att betrakta som marginell när hänsyn tas till den minskande vattenkonsumtionen. (Mer information och förklaringar finns i bilagorna)

Den kommunala vattentjänstbranschen är ett naturligt monopol som inte har avreglerats, i motsats till t ex elbranschen. Enligt lagstiftningen måste vattentjänsterna bedrivas utifrån självkostnadspris och får heller inte ge vinst. I princip samtliga vattenabonnenter betalar hela kostnaden för tjänsten själva via en särskild faktura eller genom hyran.

Årets statistik visar att den genomsnittliga årskostnaden för en "normalvilla" är 4 336 kronor. Billigast i Sverige är Botkyrka kommun där årskostnaden är 2 370 kronor. För en lägenhetsinnehavare är den genomsnittliga årskostnaden 2 735 kronor, där Västerås stad är billigast med 1 322. Kostnaden varierar kraftigt mellan landets kommuner, vilket framgår av bilagorna. De som kan berätta mer om de lokala förutsättningarna är representanter för VA-verken i respektive kommun. Du finner kontaktinformation i Svenskt Vattens medlemsmatrikel som finns på vår hemsida under fliken Om Svenskt Vatten.

Mer underlag till taxor 2008, för riket, läns- och kommunvis finns att hämta på: www.svensktvatten.se under fliken Statistik/Taxestatistik/VA-Taxor 2008

För frågor kontakta:

Lars-Gunnar Bergman, Svenskt Vatten

08-506 002 04, 0708-62 27 82

Anders Lingsten, konsult

08-38 16 60, 070-564 42 41

Svenskt Vatten företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar drickvatten och tar emot avloppsvatten från mer än 8 miljoner människor. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96