Följ Svenskt Vatten AB

Låg utvecklingstakt av vattentaxan

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2007 11:53 CEST

Ett villahushåll betalar 11 kronor för ett dygns vatten- och avloppstjänster för hela familjen. Då får man över 400 liter dricksvatten hemtransporterat, därefter renat och återfört till vattnets kretslopp. Lägenhetshushållet betalar 7 kronor för samma tjänst. Det genomsnittliga priset för kommunalt kranvatten, från vattenverket via konsumenten och åter till sjöar och hav, är 2,8 öre per liter. Då har man dessutom fått ett färskt vatten hemlevererat på det mest miljövänliga sättet. Flaskvattnet är, ur alla aspekter, dyrare. Branschorganisationen Svenskt Vatten har idag offentliggjort statistiken avseende taxor för vatten och avlopp för 2007. I stort sett har priset, i fast penningvärde, varit oförändrat de tre senaste åren. Statistiken visar också att ur ett tioårsperspektiv är ökningstakten, i fast penningvärde, att betrakta som marginell när hänsyn tas till den minskande vattenkonsumtionen. (Mer information och förklaringar finns i bilagorna) Den kommunala vattentjänstbranschen är ett naturligt monopol som inte har avreglerats, i motsats till t ex elbranschen. Enligt lagstiftningen måste vattentjänsterna bedrivas utifrån självkostnadspris och får heller inte ge vinst. I princip samtliga vattenabonnenter betalar hela kostnaden för tjänsten själva via en särskild faktura eller genom hyran. Årets statistik visar att den genomsnittliga årskostnaden för en ”normalvilla” är 4 206 kronor. Billigast i Sverige är Botkyrka kommun där årskostnaden är 2 055 kronor. För en lägenhetsinnehavare är den genomsnittliga årskostnaden 2 677 kronor, där Västerås stad är billigast med 1 199 kronor. Kostnaden varierar kraftigt mellan landets kommuner, vilket framgår av bilagorna. De som kan berätta mer om de lokala förutsättningarna är representanter för VA-verken i respektive kommun. Du finner kontaktinformation i Svenskt Vattens medlemsmatrikel som finns på vår hemsida under fliken Om Svenskt Vatten. Mer underlag till taxor 2007, för riket, läns- och kommunvis finns att hämta på: www.svensktvatten.se under fliken Statistik/Taxestatistik/VA-Taxor 2007 För ytterligare information om statistiken: Hans Bäckman: 08-506 002 04 eller 0709-600 710 Anders Lingsten: 08-38 16 60 eller 070-564 42 41 Svenskt Vatten AB Box 47607 117 94 Stockholm Tfn 08-506 002 11 Mob 0734 231 396 fredrik.vinthagen@svensktvatten.se www.svensktvatten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.