Följ Svenskt Vatten AB

Kranvattnet blir gradvis dyrare

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2010 12:21 CEST

I genomsnitt får varje person i ett anslutet hushåll 150 liter livsmedelsklassat dricksvatten hemlevererat per dygn. Efter användning återtas och renas vattnet innan det skickas tillbaka till kretsloppet. Ett genomsnittligt villahushåll betalar ca 12-13 kronor per dygn för denna tjänst. Literpriset ligger mellan 1,0 – 5,6 öre beroende på i vilken kommun man är bosatt.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har idag offentliggjort statistiken avseende taxor för vatten och avlopp för 2010. Utgiften, i fast penningvärde, för ett genomsnittligt hushåll har ökat med 1,1 procent jämfört med 2009. Statistiken visar att årets ökningstakt ligger väl i fas med konsumentprisindex, KPI.

- Denna stabila och låga ökningstakt kan sannolikt inte fortsätta. Under kommande 25-årsperiod  behöver vi gradvis öka förnyelsetakten av ledningsnäten för förbättrad klimatanpassning, säger Lars-Gunnar Bergman, Svenskt Vatten.

- Om 25 år kan dagens avgifter mycket väl vara dubbelt så höga.

Statistiken visar att den genomsnittliga årskostnaden för en ”normalvilla” är 4 703 kronor. Billigast är det i Stockholm och Huddinge, där årskostnaden är 2 716 kronor. Även för en lägenhetsinnehavare är det billigast i Huddinge och Stockholm som har en årskostnaden som är 1 369 kronor medans den genomsnittliga årskostnaden för riket är 2 924 kronor.

Kostnaden för vattentjänsterna varierar kraftigt mellan landets kommuner. De viktigaste orsakerna till det är om kommunen har en tät eller utspridd bebyggelse, vilket har stor betydelse för hur långt ledningsnät som krävs, om kommunen måste ha många små anläggningar eller har få stora anläggningar som ger stordriftsfördelar, vilken vattenkvalitet man har i råvattentäkten, kapitalskulden och räntesatserna samt hur mycket man behöver underhålla sin infrastruktur för att garantera en säker drift.

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras via avgifter som betalas av hushållen, för lägenhetshushållen integreras denna avgift i hyran.

I PDF-bilagan nedan finns en sammanställning över hur avgiften utvecklats under en 10-årsperiod samt tabeller för avgiften i de 10 kommuner med lägsta respektive högsta avgift iavseende "normalvilla" och flerbostadshus.

Om du vill veta mer om de lokala förutsättningarna är representanter för VA-verken i respektive kommun bäst att kontakta. Du finner kontaktinformation i Svenskt Vattens medlemsmatrikel som finns på vår hemsida under fliken Om Svenskt Vatten.

Mer underlag till taxor 2010, för riket, läns- och kommunvis finns att hämta på: www.svensktvatten.se under fliken Statistik/Taxestatistik/VA-Taxor 2010

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.